Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.5.2020 klo 11.43

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-4/2020 ja esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto alentaa Tilapalvelut-liikelaitoksen tulostavoitetta 17,8 milj. euroa.
Syynä tulostavoitteen alittamiseen ovat seuraavat erot talousarvioon nähden. Poistojen ennustetaan ylittyvän 7,5 milj. euroa, vuosikorjausten ennustetaan ylittävän talousarvion 10 milj. eurolla ja muut menot ylittävät talousarvioin 0,3 milj. eurolla.
Investointiohjelman toteuttaminen etenee normaalisti, mutta Tilapalvelut-liikelaitoksen uudisrakentamisessa ennustetaan jäävän käyttämättä vuonna 2020 19,1 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen osavuosikatsaus 1-4/2020  

Matinkylän lukion toteutuslaajuuden vahvistaminen ja hankesuunnitelman hyväksyminen (asia 4) palautettiin uudelleen valmisteluun siten, että hankesuunnitelmassa esitetään vahvemmin lähialueen tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia school as a service -mallin mukaisesti. Hankesuunnitelmasta, sen mahdollisesta rajaamisesta pienemmäksi ja rajausten vaikutuksista pyydetään lausunto opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalta ja liikunta- ja nuorisolautakunnalta, joilta toivotaan myös näkemystä siitä, miten rajausten mahdolliset haasteet voitaisiin ratkaista. Tila- ja asuntojaosto pitää tärkeänä, että hanke on valmis vuonna 2023, joten lausuntojen antaminen ja hankesuunnittelun uudelleenvalmistelu tulee tehdä kiireisellä aikataululla.

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Vermon päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelman muuttamisen tavoitekustannuksen osalta ja rakentamisen käynnistämisen. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Vermon päiväkoti on kuusiryhmäinen päiväkoti (126 hoitopaikkaa). Rakennuspaikan osoite on Vermonkuja 4.

Tila- ja asuntojaosto ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen kestävän talouden tilaohjelman käynnistämisestä.

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:
Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 18.5.2020 (pdf, 2785 Kt)

Selvitykset kaupungin luovuttamista ARA-tonteista sekä asuntojen hallintamuodoista alueittain jätettiin pöydälle.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat