Tila- ja asuntojaosto: Pohjois-Tapiolan koulun tilojen turvallisuus varmistetaan ennen Sepon koulun siirtymistä rakennukseen

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.12.2019 klo 11.03

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto sai selostuksen Pohjois-Tapiolan koulun tilanteesta. Jaostossa käytiin avoin keskustelu asiasta ja vanhempien ja henkilökunnan huolet otettiin vakavasti.

Jaosto päätti, että Pohjois-Tapiolan koulussa tehdään seuraavat toimenpiteet ennen Sepon koulun mahdollista aloittamista kohteessa:

1) Tilapalvelut hienosäätää joulukuun aikana ilmanvaihdon ylipaineiseksi koulun kaikissa luokissa. Kun säätö on tehty, seurataan tiloihin asennetuilla mittalaitteilla paine-eroja ja ilmanvaihdon toimivuutta päivittäin jatkuvana toimintona. Tieto paine-eroista esitetään koulun henkilökunnalle sähköisesti reaaliaikaisena.

2) Tilapalvelut ja koulun rehtori yhdessä suunnittelevat ennen joululomaa Sepon koulun opetuksen käyttöön tulevien tilojen sijainnin koulussa (12-14 kpl).

3) Tilapalvelut laatii vastauksen 17.1 mennessä aluehallintoviraston (AVI) raporttiin ja pyytää palautteen AVI:lta tehtyjen toimenpiteiden riittävyydestä. Tiloja ei oteta käyttöön ennen kuin tutkimusten tulokset täyttävät sisäilmalle asetetut viranomaisvaatimukset (AVI, Ympäristöterveys, sisäilmatutkimus).

4) Tilapalvelut tilaa uudet sisäilmatutkimukset kaikkiin käyttöön tuleviin luokkiin ja laajennetaan tutkimusten sisältöä alan asiantuntijoiden ehdotusten perusteella. Raportin tulos esitellään koulun henkilökunnalle ja vanhemmille infotilaisuudessa heti tulosten valmistuttua. Tutkimussuunnitelma viedään kommentoitavaksi kohdekohtaiseen sisäilmatyöryhmään.

5) Ennen Sepon koulun aloittamista sovituissa tiloissa, tehdään tilojen käyttöönottotarkastus A-insinöörit Oy:n kanssa. Käyttöönottotarkastukseen kutsutaan mukaan sekä vanhempien että opettajien edustaja. Lisäksi mukaan kutsutaan myös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan ja tila- ja asuntojaoston edustus.

6) Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulun oppilaille sekä vertailukoululle teetetään oirekysely joulukuun aikana.

7) Viikkotiedottamista jatketaan tarpeen mukaan.

Tila- ja asuntojaoston seuraava kokous on 20.1.2020.