Tila- ja asuntojaosto: Koulu- ja päiväkotihankkeisiin uusi rahoitusmalli

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
19.11.2018 klo 12.39

Tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Espoon koulujen ja päiväkotien PPP-hankkeen hankesuunnitelman. Asia etenee valtuuston käsittelyyn.

Hankkeeseen tulevat seuraavat koulut ja päiväkodit:

  • Nauriskasken koulu ja Nöykkiönniityn päiväkoti (uudiskohde)
  • Perkkaan koulu ja Perkkaan päiväkoti (uudiskohde)
  • Pohjois-Tapiolan uusi yhtenäiskoulu (korvaava uudiskohde)
  • Kilon koulu ja Kilon päiväkoti (korvaava uudiskohde)
  • Tähtiniityn koulu (Kuitinmäen koulun osa) ja päiväkoti (korvaava uudiskohde)

Kohteet ovat uudiskohteita ja uudiskohtein korvattavia kouluja ja päiväkoteja, jotka sisältyvät kaupungin investointiohjelmaan. Kohteet on valittu hankkeeseen yhteistyössä sivistystoimen ja Tilapalvelujen kanssa ja niissä on otettu huomioon varhaiskasvatuksen ja opetuksen tilojen tarve alueittain ja korvattavien kohteiden tekninen kunto. Kohteiden valmistumisen ajankohdat ovat vuosina 2022-2024. Tila- ja asuntojaosto kehotti teknistä ja ympäristötoimea varmistamaan, että Nauriskasken kouluhankkeella on edellytykset valmistua vuonna 2022 sivistystoimen tilankäyttösuunnitelman mukaisesti.

Hanke toteutetaan PPP-mallilla (Public Private Partnership), jossa vastuu kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä hankkeen rahoituksesta on hankkeen toteuttavalla palveluntuottajalla (projektiyhtiöllä). Hankkeen sopimuskausi kattaa suunnittelun ja rakentamisen sekä 15 - 25 vuoden ylläpidon.

Kaupunki maksaa palveluntuottajalle kilpailutuksen perusteella määräytyvän palvelumaksun tämän kokonaispalvelun suorittamisesta sopimusjakson ajan. Maksulla katetaan palveluntuottajan kaikki sopimuskauden aikaiset kustannukset sisältäen kohteiden investointikustannukset, rahoituskustannukset, ylläpitokustannukset, PTS-kustannukset (kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma) sekä projektiyhtiön omat hallintokustannukset. Palvelumaksun maksuvelvollisuus alkaa vaiheittain ensimmäisen kohteen käyttöönotosta.

Espoon kouluhankkeille on etsitty uutta toteutus- ja rahoitusmallia vuodesta 2015 lähtien. Selvityksen sekä alustavien markkinakartoitusten perusteella päädyttiin johtopäätökseen, että PPP-malli soveltuisi kouluhankkeisiin vertailluista malleista parhaiten. Hankkeen tavoitteina on mm. toteuttaa Koulut kuntoon -ohjelmaa, parantaa tilojen käyttöastetta sekä varmistaa terveelliset ja turvalliset tilat.

Hankesuunnitelma: Espoon koulujen ja päiväkotien toteuttaminen PPP-mallilla
--
Tila- ja asuntojaosto hyväksyi Leppävaaran urheilupuiston Kameleonten urheiluhallin hankesuunnitelmaan sisältyvien kaupungin tarvitsemien tilojen hankesuunnitelman ja aiesopimuksen. Hanke korvaa aiemmin kaupungin investointiohjelmassa olleen Leppävaaran urheilupuiston puku- ja pesutilahankkeen. Kameleonten-hankkeen myötä rahoitus muuttuu vuokrapohjaiseksi. Kaupunki ei osallistu hankkeeseen rahoittajana. Hanke toteutetaan yksityisenä hankkeena (rakennuttajana toimii nuorisoseura Logen I Gröndal UF), siten, että kaupunki varautuu huoltotilojen pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen, tontin vuokraamiseen, lainan takaukseen, koulujen käytön tilavuokriin ja vuokra-avustuksiin tiloja käyttäville urheiluseuroille.

Leppävaaran urheilupuiston nykyiset puku-, pesu- ja wc-tilat ovat jo nykyisellään riittämättömiä runsaasti kasvaneelle kävijämäärälle. Leppävaaran urheilupuiston urheiluhalliin sijoitettavat puku- ja pesutilarakennus tulee palvelemaan mm. rakennettavan ison tekojään käyttäjiä, koululuokkia, hiihtäjiä, jalkapalloilijoita, pesäpalloilijoita, lenkkeilijöitä, leikkipaikan ja skeittialueen käyttäjiä.

Kameleonten urheiluhallin hankesuunnitelman pvm 31.8.2018 mukainen kokonaislaajuus on 16 500 brm² ja kustannusarvio 25,6 milj. euroa, 1 533 e/kem² (alv. 0%), indeksi KL 98.0, 06/2018. Kaupungin sosiaali- ja huoltotilojen osuus kokonaisuudesta on 1 166 hym².
--
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut-liikelaitoksen lokakuun 2018 osavuosikatsauksen. Jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että valtuusto alentaa Tilapalvelut-liikelaitoksen tulostavoitetta 5 milj. euroa 14,9 milj. euroon. Lisäksi jaosto esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus siirtää hankkeelta Meritorin koulu hankkeelle Soukankujan päiväkoti 105 000 euroa.

Jaosto kehottaa Tilapalveluita tuomaan jaoston 10.12. kokoukseen Jousenkaaren koulun hankeselvityksen lisäksi kouluhankkeen konkreettisen toteutusaikataulun sekä selvityksen toimenpiteistä, joilla valtuuston päättämään tavoiteaikatauluun (valmis 2021) voidaan päästä.
--
Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelma palautettiin valmisteluun.

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista.

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 19.11.2018 (pdf, 2524 Kt)

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat