Tila- ja asuntojaosto: Esitys Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarvioksi 2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
14.9.2020 klo 10.37

Tila- ja asuntojaosto antoi kaupunginhallitukselle esityksen Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2023 käyttötalouden osalta.

Talousarvioesitys pohjautuu kaupunginjohtajan kesäkuussa antamaan kehysohjeeseen. Kaupunginhallitus päätti toukokuussa, että laaditaan Taloudellisesti kestävä Espoo -tuottavuus- ja sopeutusohjelma, jolla suunnitelmallisesti parannetaan Espoon tuottavuutta ja talouden tasapainoa vuosina 2020-2025. Ohjelmasta järjestetään talousarvioneuvotteluja vastaavat valtuustoryhmien neuvottelut syyskuussa. Ohjelmasta päätetään valtuuston kehys- ja veroprosenttipäätöksen yhteydessä lokakuussa 2020. Ohjelma, sen linjaukset ja toimenpiteet sitovat kaikkia toimielimiä talousarvion valmistelussa ja päätöksenteossa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen sitova tulostavoite vuodelle 2021 on 22,1 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tässä on huomioitu Metropolia Ammattikorkeakoululle maksettava vuokra-avustus. Lisäksi sitovana tulostavoitteena on talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.
Vuonna 2021 liikevaihdon arvioidaan tarkistuksen jälkeen olevan 289,5 milj. euroa. Sisäisten toimitilavuokratulojen osuus on 248,7 milj. euroa, ulkoisten vuokratuottojen 11,8 milj. euroa, sisäisten siivouspalveluiden 18,4 milj. euroa sekä sisäisten aula- ja turvallisuuspalveluiden 6,3 milj. euroa. Muut myyntituotot ovat 4,3 milj. euroa sekä muut tuotot 9,9 milj. euroa, joka sisältää käyttöomaisuuden myyntituloja 9,7 milj. euroa. Toimintamenoihin on budjetoitu 194,5 milj. euroa.

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 - 2023 käyttötalouden osalta ja henkilöstösuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.
Tiedote 7.9.2020: Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelma esiteltiin luottamushenkilöille

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 14.9.2020 (pdf, 2144 Kt)

Jaosto sai selostuksen Tapiolan uimahallia koskevista selvityksistä: Tapiolan uimahallia koskevat selvitykset valmistuneet.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat