Tila- ja asuntojaosto: Esitys Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarvioksi 2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
9.9.2019 klo 10.38

Jaosto käsitteli myös vastausta Jousenkaaren vanhan koulurakennuksen sekä opettaja-asuntolan purkamisesta tehtyyn valtuustokysymykseen ja merkitsi sen omalta osaltaan tiedoksi.

Tila- ja asuntojaosto merkitsi omalta osaltaan tiedoksi vastauksen valtuustokysymykseen Jousenkaaren koulun vanhan koulurakennuksen sekä opettaja-asuntolan purkamisesta. Aloitevastaus etenee valtuuston käsittelyyn. Vastauksessa todetaan, että Jousenkaaren koulun kysymyksestä on keskusteltu Museoviraston kanssa muiden Tapiolan kohteiden käsittelyn yhteydessä. Näissä keskusteluissa on käynyt selväksi, että Jousenkaaren vanhan koulun kysymys on asia, joka tulisi ratkaista kaavakäsittelyn kautta. Museovirasto antaa virallisen lausuntonsa kaavatarkastelun yhteydessä.  Keskusteluissa on myös todettu, ettei Jousenkaaren uuden koulun valmistumiselle asetettu aikataulutavoite mahdollista kaavatarkastelua.

Keskustelut ovat päättyneet yhteiseen näkemykseen tilanteen ratkaisemiseksi. Tämä ratkaisu on koulun sijoittaminen olemassa olevan liikuntakentän alueelle ja kaavatarkastelun tekeminen tämän jälkeen. Tälle ratkaisulle on haettu poikkeamislupaa.

ELY-keskus ja kaupunginmuseo eivät puoltaneet haettua poikkeamislupaa kesällä 2019 vaan katsoivat, että kaavatarkastelu tulisi tehdä. Poikkeamislupahakemus on hyväksytty, mutta ei vielä lainvoimainen. Mahdolliset viiveet poikkeamisluvan lainvoimaisuuden osalta vaikuttavat hankeaikatauluun.

Uuden Jousenkaaren koulun toteuttamista viedään eteenpäin valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen kilpailutus yhteistoiminnallisena KVR-urakkana on käynnissä, mikä on ainoa tavoiteltuun aikatauluun soveltuva hankintamuoto. Hankeaikataulua täsmennetään urakoitsijavalinnan jälkeen, kun varmistuu, että poikkeamislupa on lainvoimainen ja rakennuslupa hankkeelle on saatu.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto antoi kaupunginhallitukselle esityksen Tilapalvelut-liikelaitoksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2022 käyttötalouden osalta.
Sitova tulostavoite vuodelle 2020 on 21,6 milj. euroa ylijäämäinen tulos ennen varauksia, tässä on huomioitu Metropolian vuokra-avustus. Lisäksi sitovana tulostavoitteena on talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän talousarvion sekä taloussuunnitelman investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Vuonna 2020 liikevaihdon arvioidaan olevan 266,3 milj. euroa. Sisäisten toimitilavuokratulojen osuus on 224,5 milj. euroa, ulkoisten vuokratuottojen 13,6 milj. euroa, sisäisten siivouspalveluiden 17,8 milj. euroa sekä sisäisten aula- ja turvallisuuspalveluiden 5 milj. euroa. Muut myyntituotot ovat 5,4 milj. euroa sekä muut tuotot 0,3 milj. euroa. 
Toimintamenoihin on budjetoitu 172,2 milj. euroa.

Liikelaitoksen tulos muodostuu ylijäämäiseksi, koska sisäisessä toimitilavuokrassa saadaan tulo kiinteistöyhtiöiden rahoitusvastikkeiden maksua varten, mutta rahoitusvastikkeen maksua ei kirjata korkokuluja lukuun ottamatta käyttötalouden kuluksi vaan investointimenoksi. Tilapalvelujen tulos jää tappiolliseksi ja selvitykset on aloitettu.

Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2020 - 2030 investointien osalta (asia 5) jätettiin pöydälle ja asiaa käsitellään jaoston ylimääräisessä kokouksessa 16.9.2019.

Jaosto sai tiedoksi selostuksen ajankohtaisista sisäilma-asioista:
Ajankohtaista sisäilma-asioista 9.9.2019 (pdf, 2279 Kt)

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat