Tapiolan uimahallin ja Jousenkaaren koulun ratkaisumallit esiteltiin tila- ja asuntojaostolle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
10.12.2018 klo 11.08

Sekä Tapiolan uimahallin että Jousenkaaren koulun valmistelua lähdetään viemään eteenpäin uudisrakennushankkeina.

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) hyväksyi Uusikummun koulun liikuntatilojen ja päiväkodin aiesopimuksen sillä ehdolla, että opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyy tarveselvityksen kokouksessaan 12.12.2018. Varsinainen vuokrasopimus ja hankesuunnitelma tuodaan myöhemmin tila- ja asuntojaoston päätettäväksi.

Alueen muutostyöt on tarkoitus toteuttaa vaiheittain ja tämä aiesopimus käsittelee vaiheita 2 ja 3 (liikuntatilat ja päiväkoti). Espoon kaupunki ja Varma jatkavat vaiheiden 2 ja 3 suunnittelua sekä valmistelua tilojen vuokrauksesta. Aiesopimuksessa on sovittu kustannusten jakautumisesta osapuolten kesken. Vuokrauksessa molempien osapuolten tavoitteena on pitkäaikainen tilojen vuokraus 20 vuoden ajaksi. Kohteen vuokraus edellyttää asemakaavan muutosta. Varma vastaa kaavamuutosten hakemisesta.

”Uusikumpu” -nimitystä käytetään osoitteessa Riihitontuntie 7 - 9 olevista kiinteistöistä ja rakennuksista, jotka omistaa Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Espoon kaupunki ja Varma ovat yhteistyössä suunnitelleet ja rakentavat kohteeseen koulutiloja piha-alueineen, jotka otetaan käyttöön syksyllä 2019.
--
Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) toimintasuunnitelma (asia 3) jätettiin pöydälle.
--
Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo: Jousenkaaren koulun ratkaisumalli

Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi on selvittänyt Jousenkaaren koulun toteuttamisen eri vaihtoehtoja. Valmistelua lähdetään viemään eteenpäin niin, että Jousenkaaren koulun korvaava uudisrakennus n. 500 oppilaalle rakennetaan koulun nykyisen tontin luoteisosaan lähemmäksi urheilukenttää. Uuden koulun rakentaminen ei edellytä kaavamuutosta. Vanhan koulun tulevaisuus ratkaistaan myöhemmin alueen kaavoituksen yhteydessä. Koulun valmistumisen aikataulutavoitteena on syksy 2021.

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo: Tapiolan uimahallin ratkaisumalli

Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi on selvittänyt Tapiolan uimahallin toteuttamisen eri vaihtoehtoja. Valmistelua lähdetään viemään eteenpäin niin, että uimahalli toteutetaan uudisrakennuksena. Tavoitteena on suunnitella Tapiolan rakennettuun kulttuuriympäristöön soveltuva uusi halli laajennetuilla suunnitelmilla niin, että uima-altaiden pituus on 50 m. Kohteesta on tarkoitus järjestää arkkitehtuurikilpailu. Alustavan aikataulun mukaan uimahalli tulisi käyttöön syksyllä 2023.

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 10.12.2018 (pdf, 2647 Kt)

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat