Rehtorintien koulu- ja liikuntakiinteistön peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin tila- ja asuntojaostossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.5.2019 klo 11.35

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan hankesuunnitelman Rehtorintie 11 koulurakennuksen ja liikuntahallin peruskorjauksesta sekä koulutilojen osittaisesta muutoksesta uusien oppimisympäristöjen mukaisiksi. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Lisäksi jaosto päätti, että operatiivinen analyysi vertailukustannuksista purkuvaihtoehdon osalta tuodaan tietoon valtuustokäsittelyn yhteydessä.

Espoonlahdessa osoitteessa Rehtorintie 11 sijaitseva koulukiinteistö tarvitsee peruskorjauksen. Kiinteistö palvelee ensisijaisesti Espoon koulujen väistökoulutiloina. Liikuntahalli on alueellinen liikuntahalli, joka toimii myös koulun liikuntatiloina. Tällä hetkellä rakennus toimii väistötiloina Jousenkaaren koululle, joka siirtyy kesällä 2019 Uusikummun koulun tiloihin.

Teknisen korjauksen tavoitteena on koulurakennuksen, liikuntahallin ja sen oheistilojen rakenteiden sekä elinkaarensa päähän tulleiden taloteknisten järjestelmien korjaaminen kuntoon ja sitä kautta kohteen sisäilmaongelmien poistaminen. Samalla tilaratkaisut päivitetään tarvittavilta osin vastaamaan uusien oppimisympäristöjen vaatimuksia. Koulurakennuksen korjausasteeksi arvioidaan noin 66 %.

Rakennus peruskorjataan kahdessa vaiheessa. Tekniseen peruskorjaukseen on varattu vuosille 2019 - 2020 investointimäärärahana yhteensä 5 milj. euroa, jonka käyttö kohdennetaan vesikaton, julkisivujen ja osin LVI-tekniikan välttämättömiin kunnostus- ja uusimistarpeisiin. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päätöksessään 24.4.2019 hyväksynyt Rehtorintie 11 koulutilojen korjaamista koskevan tarveselvityksen ja esittää Tilapalvelut-liikelaitokselle, että koulutilojen korjaukseen varataan lisäksi riittävä investointimääräraha vuosille 2020 - 2021 investointiohjelmaan, jotta hankesuunnitelman mukainen vaiheistettu peruskorjaus saadaan toteutettua.

Rehtorintie 11 peruskorjauksen hankesuunnitelma

--
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi vastauksen kuntalaisaloitteeseen Träskändan kartanon saamiseksi kuntalaiskäyttöön. Träskändan kartanolle on pitkään etsitty uutta vuokralaista sekä kartoitettu tulevaa käyttöä.

Tilapalvelut -liikelaitos on tehnyt alkuvuonna 2019 kuntotarkastuksen Träskändan kartanoon ja on laatimassa peruskorjaussuunnitelmaa kohteelle. Peruskorjauksessa muun muassa kaikki kohteen tekniset järjestelmät tulevat uusittavaksi. Kohteen tulevalla käytöllä on vaikutusta peruskorjaussuunnitelmaan ja sen toteutukseen eikä sisätilojen peruskorjausta ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa ennen kuin kartanolle on löydetty pysyvä käyttötarkoitus. Tilapalvelut-liikelaitos kunnostaa kesällä 2019 kartanon julkisivun vuosikorjausmäärärahoilla niin, että rakennuksen ulkovaippa suojaa rakennuksen. Julkisivukorjauksiin on budjetoitu 700 000 euroa vuosikorjausrahaa. Kartanon alueella ei ole kaavaa, mutta alueesta on tehty kaavallinen selvitys.

Träskändan kartanon tulevasta käytöstä pidetään kuntalaisille vuorovaikutteinen asukastilaisuus vuoden 2019 aikana. Sivistystoimen kulttuurin tulosyksikkö on käynnistänyt yhteistyön Suomen Valotaiteen seuran kanssa tarkoituksena järjestää Träskändan puistoon valotapahtuma syyskuussa 2019.

--

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto merkitsi tiedoksi Tilapalvelut -liikelaitoksen osavuosikatsauksen 1-4/2019.

Jaosto kuuli selostukset ajankohtaisista asioista:

Ajankohtaista sisäilma-asioista 13.5.2019 (pdf, 3278 Kt)

Jaosto sai katsauksen Tapiolan uimahallin tilanteesta. Arkkitehtikilpailun suunnittelu ja valmistelu jatkuu. 

Tilannekatsaus Tapiolan uimahalli 13.5.2019 (pdf, 72 Kt)

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat