Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelma hyväksyttiin tila- ja asuntojaostossa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.3.2019 klo 10.42

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi omalta osaltaan Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman. Asia etenee vielä kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Tila- ja asuntojaosto kehottaa tarkentamaan kaupunginhallituksen käsittelyä varten olemassa olevia selvityksiä liikuntasalin osalta sekä arvioimaan mahdollisten muutostarpeiden aikataulu- ja kustannusvaikutukset.

Hankkeessa esitetään, että nykyisen koulun 1972 rakennetut A ja B osat sekä vuonna 1972 rakennettu päiväkoti puretaan ja nämä rakennetaan yhtenä uudisosana peruskorjattavien C ja D osien yhteyteen. Samalla esitetään rakennettavaksi uusi liikuntakenttä koulun tontille. Hankkeen laajuus on 7 842 hym² ja 11 347 brm². Koulussa on 580 oppilaspaikkaa ja päiväkodissa on 210 varhaiskasvatuspaikkaa.

Hankesuunnitelman mukaan koulun 7-9 luokkien oppilaat väistävät Järvenperän koululle elokuussa 2020. Purku-urakka voidaan aloittaa siten kesällä 2020. Alakoulu ja päiväkoti eivät lähde väistötiloihin, vaan ne siirtyvät uudisosalle, kun se valmistuu 2022. Sen jälkeen peruskorjataan C ja D osat, puretaan päiväkoti sekä rakennetaan loput pihasta, ulkoliikuntakentästä ja tarvittavat huolto- ja piharakennukset. C ja D osien valmistuttua, alakoulu siirtyy takaisin peruskorjatulle C+D osalle ja yläkoulu palaa väistöstä uudisosalle. Tavoitteellinen ajankohta koulun valmistumiselle on 2023 elokuu. Urakan monimuotoisuuden vuoksi viivästysvarauksena väistösuunnittelussa huomioidaan väistäminen 2023 loppuun saakka.

Tavoitehinta uudisrakennukselle ja peruskorjaukselle on 27,287 milj. euroa ilman purkukuluja ja ulkoliikuntakentälle 2,929 milj. euroa.

Hankesuunnitelma esityslistan liitteenä

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Tilinpäätös esityslistan liitteenä

Jaosto kuuli Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan selostukset ajankohtaisista asioista:

Maija Lehtinen: Ajankohtaista sisäilma-asioista 11.3.2019 (pdf, 3851 Kt)

Jaosto sai lyhyen katsauksen Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen valmistelutilanteesta. Hankesuunnitelma on tulossa tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi 8.4.2019. Valmistelu etenee aikataulussa ja parhaillaan selvitetään hankkeen toteutusmuotoa. Tilaohjelmassa uuteen kouluun on määritelty 480 oppilaspaikkaa (132 uutta oppilaspaikkaa). Kouluun on suunnitteilla oma liikuntasali alakoululaisten käyttöön.

Esittelijä poisti asian 5 Espoonlahden urheilupuiston tekojään huoltorakennuksen hankesuunnitelma listalta.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat