Espoo kehittää määrätietoisesti siivouspalvelujen ostoa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.8.2020 klo 13.07

Espoon kaupunki kehittää siivousalan ostopalvelujensa hankintaa sekä sopimuksen aikaista valvontaa. Kaupungin eri yksiköt ovat tehneet jo vuosia tiivistä yhteistyötä ihmiskaupan ja muun työntekijöiden hyväksikäytön poistamiseksi.

Työolosuhdekyselyt pakollisiksi, digitalisaatiosta tukea

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos on tehnyt laaduntarkastuskäyntejä ostopalvelukohteisiinsa vuodesta 2011. Tänä syksynä työolosuhdekysely on tulossa tarkastuskäyntien pakolliseksi osaksi. Useilla kielillä laadittavalla kysymyspohjalla kartoitetaan muun muassa ihmiskaupan tunnistamiseen tarvittavaa tietoa. Päivävuoron tarkastusten lisäksi käynnistetään säännölliset iltasiivoajien olosuhteiden tarkastukset.

Tilapalvelujen harmaan talouden ryhmä seuraa tilaajavastuuasiakirjojen ajantasaisuutta ja edellyttää tietojen päivitystä, jos jollakin yrityksellä on puutteita asiakirjoissaan.

Tilapalvelut ja Hankintakeskus pilotoivat loppuvuoden aikana uutta digitaalista toimittajahallinnan prosessia. Näin mahdollistetaan ajantasainen ja nopea tiedonkulku sekä tiedolla johtaminen kilpailutus- ja valvontavaiheessa.

Koulutusta henkilöstölle ja tehostusta kelpoisuustarkastuksiin

Espoon kaupunki kouluttaa kaupungin asiantuntijoita tunnistamaan heikot signaalit harmaan talouden ja työvoiman väärinkäytön torjumiseksi. Koulutuksissa hyödynnetään muun muassa sosiaali- ja terveystoimen aikuisten sosiaalipalvelujen sekä sivistystoimen osaamista ja koulutusmateriaaleja. Espoo on sopinut alustavasti koulutusyhteistyöstä myös Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin kanssa.

”Riskialueiden kilpailutuksissa harkitsemme entistä tehostetumpaa kelpoisuustarkastusta, johon kuuluisivat esimerkiksi AVI-raportit viiden vuoden ajalta sekä yritysten ja niiden avainhenkilöiden rikostuomioraportit käräjäoikeuksista. Kehitämme yhteistyötä myös muiden viranomaistoimijoiden kanssa”, kertoo Espoon kaupungin hankintajohtaja Ari Erkinharju.

Useita toimenpiteitä jo tehty – työ jatkuu

Espoon kaupungin ostamat siivouspalvelut saivat julkisuudessa kritiikkiä heinäkuun 2020 alussa, kun Helsingin Sanomat uutisoi siivousalan työntekijöiden laajamittaisesta hyväksikäytöstä.

Espoo toi esille jo tuolloin, että kaupunki on tehnyt vuosien mittaan paljon työtä siivousalalla yleisten ongelmien kitkemiseksi. Espoo on esimerkiksi

  • ottanut siivouspalvelujen harmaan talouden tarkastukset ja laaduntarkastuskäynnit käyttöön vuonna 2011
  • velvoittanut vartiointiyritykset ilmoittamaan, jos he havaitsevat kaupungin kohteissa siivoajia kiellettyyn aikaan vuodesta 2017 alkaen
  • siirtynyt kohdekohtaisesta kilpailutuksesta aluekohtaiseen kilpailutukseen vuonna 2018, mikä on helpottanut sopimusten valvontaa
  • ottanut vuonna 2019 käyttöön mediaanihinnan halvimman hinnan sijasta ja alkanut samaan aikaan edellyttää, että siivoushenkilöstölle maksetaan aiempaa korkeampaa palkkaa.

”Olemme jo vuosia tehneet tiivistä yhteistyötä Tilapalvelujen ja Hankintakeskuksen kesken, ja kytkeneet siihen kaupungin muitakin yksiköitä ja esimerkiksi vartiointiyritykset. Siivousalan ongelmat ovat kuitenkin syvällä rakenteissa, ja niiden kitkeminen vaatii entistä terävämpää yhteistyötä niin kaupungin sisällä kuin muiden viranomaisten kanssa. Lähtökohtamme Espoossa on, ettemme hyväksy minkäänlaisia väärinkäytöksiä ja teemme kaikkemme niiden pois kitkemiseksi”, sanoo Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja Maija Lehtinen.

Tilannekatsaus 24.8.2020: Siivouspalvelujen ja niiden hankinnan kehittäminen (pdf, 483 Kt)