Länsimetro Oy:n hallituksen osaamista vahvistetaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.12.2017 klo 10.44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi toimiohjeet kaupungin edustajalle Länsimetro Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 21.12.2017.

Konsernijaosto päätti esittää, että varsinaisten hallitusjäsenten lisäksi hallitukseen nimitetään projektinjohtamisen ja rakennuttamisen asiantuntijajäsen. Valmistelun lähtökohtana on ollut, että yhtiön hallituksen osaaminen vastaa kaikilta osin metrohankkeen vaativuutta ja hallituksen kokoonpano ja osaaminen kokonaisuudessaan varmistaa Länsimetron toisen vaiheen onnistuneen rakentamisen.

Kevään 2018 varsinaiseen yhtiökokoukseen valmistellaan ehdotus yhtiöjärjestyksen muutoksesta, esimerkiksi laajentamalla hallitusta niin, että tarvittava asiantuntijuus löytyy varsinaisilta hallitusjäseniltä. Samassa yhteydessä selvitetään myös mahdolliset virkamiesten jääviyskysymykset riippumattomia asiantuntijoita hyödyntäen.                 

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Länsimetro Oy:n hallitukseen varsinaisiksi jäseniksi Kimmo Oilaa (Kok), Jyrki Kasvia (Vihr) ja Hannele Kerolaa (SDP) sekä viran puolesta teknisen toimen johtaja Olli Isotaloa ja rahoitusjohtaja Ari Konttasta, joista puheenjohtajaksi valitaan Olli Isotalo.

Konsernijaosto sai selvityksen 3.1. alkavista HSL:n liityntäliikenteen järjestelyistä. Espoon kaupunki edellyttää, että uusien liikennejärjestelyjen sujuvuutta seurataan tehostetusti. Kaupunki vahvistaa valmiuttaan reagoida mahdollisiin ongelmakohtiin nopealla aikataululla yhdessä HSL:n kanssa.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti antaa Espoon kaupunkia edustaville valtuuston jäsenille toimiohjeeksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) 14.12.2017 pidettävään kuntayhtymän valtuuston kokoukseen hyväksyä HUS kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2018-2020. Espoo edellyttää, että HUS kuntayhtymän toiminnan tehostamista ja kilpailukyvyn kehittämistä jatketaan ja että talousarviovuoden tulos on nolla tai positiivinen. Tuottavuuden kasvun tavoitteena tulee olla vähintään 2,0 prosenttia vuosittain ilman, että tuottavuuden kasvutavoite näkyy tuotettavien palvelujen hintojen nousuna. Tilikauden positiivinen tulos tulee palauttaa jäsenkunnille palvelujen käytön suhteessa.

Konsernijaosto päätti toimiohjeiden antamisesta Eteva kuntayhtymän 14.12.2017 pidettävään yhtymäkokoukseen. Espoo edellyttää myös Etevalta tuottavuuden kasvun tavoitteeksi vähintään 2,0 prosenttia vuosittain ilman, että tuottavuuden kasvutavoite näkyy tuotettavien palvelujen hintojen nousuna.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja