Konsernjaoston päätöksiä 26.8.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.8.2019 klo 11.51

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi  tammi - kesäkuu 2019  konserniraportin, joka sisältää Espoo-konsernin tärkeimpien tytäryhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot.

Espoon Asuntojen, Cateringin, Koy Espoon Sairaalan ja Länsimetron tuloksen ennustetaan olevan talousarviota parempi. Omnialla talousarviota heikompi. Koy Espoon Sotekiinteistöt ja Koy Espoon koulu- ja päiväkotilat ovat vasta perustettu Koy Espoon Toimitilojen jakaantuessa, joten vertailutietoja ei ole olemassa.

Länsimetron rakennustyöt ovat käynnissä koko hankkeen laajuudella ja hanke etenee aikataulun ja budjetin mukaisesti. Espoon Asunnot Oy on aloittanut 187 asunnon rakentamisen ja ennusteen mukaan aloitetaan kaikkiaan 590 asunnon rakentaminen vuoden 2019 aikana. Vuonna 2019 valmistuu 114 asuntoa.

Konsernijaosto päätti lausunnosta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2020 – 2022. Espoon näkemyksen taloussuunnitelman määrärahavaraukset riittävät jäsenkuntien yhteenlaskettuun laajentumistarpeeseen. Espoo investoi uusiin alueisiin voimakkaasti ja HSYn tulee säilyttää valmius tarkastaa investointikehystään kesken toimintavuoden, mikäli näyttää siltä, että kehys ei riitäkään jäsenkuntien tarpeeseen. Laajentumiseen haja‐asutusalueille tulisi Espoossa varautua noin 2 miljoonalla eurolla /vuosi. Pakankylän vesihuollon rakentaminen alkaa 2019. Vuonna 2022 alkaa Brobackan vesihuollon rakentaminen. Uudenmaan ELY-keskus on asettanut Espoon kaupungille uhkasakon Mustapuron alueen vesihuollon rakentamiseksi vuoden 2020 loppuun mennessä. Kustannusarvio on noin 1,5 milj. euroa ja HSY:n tulisi varautua maksamaan 50% tästä vuonna 2020.

Espoo esittää, että aina kun HSY rakentaa merkittäviä vesihuoltolähtöisiä siirtoviemäreitä tai vesijohtoja muualle kuin katualueelle tutkittaisiin yhteistyössä riittävän varhaisessa vaiheessa, voidaanko yhdistää vesihuolto ja vesihuoltokäytävän päälle rakennettava ulkoilureitti. Menettelyllä saataisiin kustannussäästöjä ja lisää hyväksyttävyyttä vesihuollon rakentamiselle

Lausunto Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2019 – 2021 jätettiin pöydälle käsiteltäväksi ylimääräisessä kokouksessa ensi viikolla.

Konsernijaoston esityslista 26.8.2019

.