Konsernjaosto päätti lausunnosta HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
31.8.2020 klo 10.55

Espoon kaupungin konsernijaosto päätti joitakin täsmennyksiä lausuntoon Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2021 – 2023.

Espoo ei kannata HSL:n ehdotusta, että lastenvaunujen kanssa kulkevan olisi jatkossa hankittava matkalippu.

Myös pandemiatilanteessa mahdolliset palvelutason sopeutukset tulee käsitellä normaalin prosessin mukaan Espoon kaupungin kanssa. Konsernijaosto piti huonona tapaa, jolla HSL päätti ilman jäsenkuntien näkemystä supistaa tiettyjen linjojen kapasiteettia ja jopa lakkauttaa niitä. Lisäksi konsernijaosto piti tärkeänä, että ruuhkautumista koskevaa suunnitteluohjetta tulee noudattaa myös covid-19 sopeutustoimien ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että vähentyneiden matkustajamäärien takia supistetujen linjojen osalta on palattava normaaliaikatauluihin asiakasmäärien lisääntyessä.

Espoon kaupunki edellyttää, että HSL laatii toteutusaikataulun sisältävän suunnitelman Kehä 3:n sisäisen Espoon siirtämisestä A-B -vyöhykkeeseen ja lisäksi käynnistää konkreettiset toimenpiteet Kehä 3:n ulkopuolisen Espoon C- vyöhykkeen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

Metron Kivenlahden jatkeen liityntälinjaston suunnittelu on tehtävä siten, että palvelutaso säilyy tai paranee nykyisestä linjaston vaikutusalueella.

Konsernijaosto päätti äänin 5-4, että lippujen hintoja voidaan korottaa. Hintoja tulisi korottaa aina kokonaistavoitteen perusteella, jotta joukkoliikennejärjestelmälle asetetut tavoitteet saavutetaan. Esitetyistä korotuksista Espoo kannattaa 5%:n korotusvaihtoehtoa.

Lippujen hintojen korotuksen lisäksi HSL:n tulee tarkistaa toimintamenojen kustannusrakennetta siten, että omistajakuntien subventioaste saadaan mahdollisimman nopeasti palautettua perussopimuksen mukaiselle tasolle. Lisäksi HSL:n tulisi esittää tarkemmat arviot lippujen hintojen korotusten vaikutuksista joukkoliikenteen houkuttelevuuteen ja matkustajamääriin.

Konsernijaoston mukaan HSL:n tulisi selvittää, millä aikataululla voidaan ottaa käyttöön normaalia lippuhintaa hieman halvemmat tukkuhinnat lippujen jälleenmyyntiin liikkumista palveluna tarjoaville yrityksille. Espoo-tarinan tavoite on edistää liikkumista palveluna ja toimivan liikkuminen palveluna-järjestelmän muotoutumisessa HSL:llä on avainrooli.

Muut kokousasiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Konsernijaoston esityslista 31.8.2020