Konsernijaoston päätöksiä 29.4.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
29.4.2019 klo 9.28

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 6.5.2019 Johanna Katteluksen tai hänen määräämänsä sekä antoi yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa mm. kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelyksi, kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä kannattaa talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista vuodelle 2018 sekä valtuuttaa yhtiön hallitus päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän. Yhtiön hallituksen esitetään jatkavan nykyisellä kokoonpanolla.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Länsimetro Oy:n tilannekatsauksen.

Kaupungin edustajien nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen sekä Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen päätettiin esitysten mukaan. Esittelijän korjatun esityksen mukaisesti Metropolian hallituksen jäseniksi esitetään sivistystoimenjohtaja Harri Rinta-aho sekä professori Kalevi Ekman (Aalto-yliopisto).

Papinniityn Paikoitus Oy:n osakkeiden myynti (asia 7) jätettiin pöydälle.

Esityslistat ja pöytäkirjat