Konsernijaoston päätöksiä 28.9.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
28.9.2020 klo 11.32

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Turun Tunnin Juna Oy:n perustamisen tilannekatsauksen ja nimesi Espoon kaupungin puolelta yhtiön hallitukseen teknisen toimen johtaja Olli Isotalon. Jaosto päätti, että konsernijaosto antaa toimiohjeet yhtiön yhtiökokouksiin.

Helsinki-Turku-yhteysvälin kehittämiseksi on neuvoteltu Turun Tunnin Juna Oy -nimisen hankeyhtiön perustamisesta. Osakassopimuksessa mukana olisivat valtion ja Espoon kaupungin ohella Turun kaupunki, Helsingin kaupunki, Lohjan kaupunki, Salon kaupunki, Vihdin kunta sekä Kirkkonummen kunta. Hankeyhtiön perustamisen taustalla on tavoite edistää Helsingin ja Turun välisen raideyhteyden suunnittelua.

Osakkaat ovat tehneet sopimuksen, jonka tarkoituksena on mahdollistaa Turun Tunnin Juna Oy:n perustaminen syksyn 2020 kuluessa siten, että Vihdin kunnan ja Salon kaupungin päätöksistä tehdyt kunnallisvalitukset eivät vaaranna perustettavan yhtiön lukuun myönnetyn ja suunnitteluaikatauluun kytketyn 37,5 miljoonan CEF-rahoituksen toteutumista. Espoon kaupunginhallitus hyväksyi sopimuksen kokouksessaan 21.9.2020.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto täsmensi ehdotusta konserniyhteisöjen tulostavoitteiksi, jotka kaupunginhallitus asettaa vuoden 2021 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Konsernijaoston esityslista 28.9.2020