Konsernijaoston päätöksiä 27.8.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.8.2018 klo 12.29

Espoon konsernijaosto päätti yksimielisesti lausua Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2019 – 2021, että HSL:n on huomioitava espoolaisilta saatu asiakaspalaute ja toteutettava Espoon konsernijaoston jo aiemmin esittämät joukkoliikennettä sujuvoittavat esitykset. Näihin esityksiin sisältyy mm. vaatimus Latokasken joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi sekä jo liikennöinnin aloittaneen linjan 104 päättyminen Kamppiin. Konsernijaosto tiukensi pohjaesitystä useissa kohdin.

Espoon konsernijaosto on erityisen huolissaan espoolaisten HSL:n asiakastyytyväisyyden romahtamisesta ja vaatii HSL:ää ryhtymään pikaisiin toimiin tilanteen parantamiseksi.

Länsimetron ja sen liityntälinjaston käyttöönottoon liittyvä joukkoliikenteen tason parantaminen on Espoolle tärkeää. Espoon tavoitteena on kattava sisäinen ja Espoon suunnan joukkoliikenteen verkko, joka tukee Espoon kestävän kehityksen tavoitteita.

Espoon konsernijaosto on pettynyt siihen, ettei HSL ole toimittanut konsernijaoston jo aiemmin pyytämää ajantasaista ja laadukasta tietoa joukkoliikenteestä asiakaslähtöisen kehittämisen pohjaksi. Tieto tulee olla niin omistajakaupunkien oman suunnittelun kuin kumppanien tarjoamien palveluiden saatavissa.

Vyöhykehinnoittelu kasvattaa Espoossa joukkoliikenteen palvelujen kysyntää voimakkaasti. Espoo puoltaa HSL:n esitystä, jonka mukaan vuonna 2019 vyöhykehinnoittelusta aiheutuvaan palvelukysynnän kasvuun varaudutaan Länsimetrossa ja rantaradalla lisäämällä ruuhka-aikoina Matinkylään päättyviä junavuoroja ja pidentämällä yksittäisiä rantaradan suunnan junia. Tämän lisäksi Espoo edellyttää, että HSL seuraa aktiivisesti uuden hinnoittelun vaikutusta matkustajamääriin ja parantaa Espoon suunnan joukkoliikennepalveluja kysynnän kasvaessa.

Strategisena mittarina esitetty joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvu on linjassa Espoon oman strategisen tavoitteen kanssa. Kulkutapaosuutta on Espoon näkökulmasta mitattava ja kehitettävä koko Espoo huomioiden.

HSL:n tulee laatia yhdessä omistajakuntien ja alan toimijoiden kanssa aikataulutus, miten edistetään käyttäjälähtöisiä kestäviä joukkoliikenneratkaisuja, jotka ovat taloudellisesti kustannustehokkaista, vähäpäästöisiä ja käyttäjätarpeeseen mitoitettuja.

Espoo korostaa HSL:n ja muiden toimijoiden kanssa tehtävää konkreettista yhteistyötä, jolla luodaan uusia liikkumispalveluja ja ratkaisuja. HSL:n tulee kiirehtiä matkaketjujen palvelutason parantamista ja sujuvoittamista, etenkin liittyen länsimetroon ja rautatiehen. Tämän tulee tapahtua yhteistyössä eri kuljetuspalvelujen potentiaalisten tuottajien kanssa osana MaaS-kehitystyötä. Erityisesti tulee huolehtia koululaisten ja ikäihmisten palvelutarpeesta.

Konsernijaosto päätti, että Espoo Catering jatkaa kaupungin sidosyksikkönä ja sen ulkoinen myynti rajataan lain sallimaan. Pitemmän aikaväin strategiset linjaukset päätetään maakunta- ja soteuudistuksen ratkettua.

Kosernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja 27.8.2018