Konsernijaoston päätöksiä 27.4.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
27.4.2020 klo 9.58

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi selostukset koronaviruksen tilannekatsauksesta ja sen taloudellisista vaikutuksista Espoolle, Espoon kaupungin henkilöstöpoliittisista linjauksista poikkeustilanteessa sekä Espoon kaupungin ja Espoo Catering Oy:n välisen talousmallin muuttamisesta.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää Espoon kaupungin liittymisestä Sarastia Oy:n osakkaaksi. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamana omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Sarastia Oy:n omistajat, yhteensä 266 osakasta, ovat julkisia hankintayksiköitä, pääasiassa kuntia ja kuntayhtymiä sekä joitakin osakeyhtiöitä. Osakkuus ei velvoita Espoota palveluostoihin, mutta kuitenkin tarvittaessa mahdollistaa ne.

Konsernijaosto päätti edustajista ja toimiohjeita useisiin yhtiö- ja yhtymäkokouksiin.

Esityslista/ennakkopöytäkirja 27.4.2020