Konsernijaoston päätöksiä 25.2.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.2.2019 klo 10.05

Konsernijaosto kuuli selostuksen HSL:n vyöhykeuudistuksesta. Espoon kaupunki on lausunnossaan vaatinut B-vyöhykkeen laajentamista koko Kehä III:n sisäpuoliselle alueelle niin, että se kattaa kaikki Espoon viisi kaupunkikeskusta.

Konsernijaosto merkitsi tammi - joulukuun 2018 konserniraportin tiedoksi. Merkittävimpien tytäryhteisöjen kokonaistulos toteutui Länsimetro Oy:tä lukuun ottamatta joko talousarvion mukaisena tai sitä parempana.

Konsernijaosto jätti pöydälle kaupungin omistamien Papinniityn Paikoitus Oy -nimisen yhtiön osakkeiden myyntiä koskevan esisopimuksen.

Konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja