Konsernijaoston päätöksiä 23.9.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.9.2019 klo 11.20

Konsernijaosto päätti konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2020 tavoitteet ja tulostavoitteet muutamin muutoksin. Konserniyhteisöjen tulostavoitteet on asetettu Espoo-tarinan mukaisesti. Espoon tavoitteena on, että kaupunkikonsernia kehitetään taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävällä tavalla. Kaupunkikonserni palvelut asukas- ja asiakaslähtöisesti siten, että palvelut ovat kustannustehokkaita.

Merkittävimmille kuntayhtymille (HSY, HSL ja HUS) asetettiin keväällä 2019 valtuustokauden mittaiset tavoitteet, joihin sitoutuivat kaikki pääkaupunkiseudun kuntaomistajat.

Konsernijaosto kävi lähetekeskustelun lausunnosta, jonka kaupunginhallitus tulee antamaan oikeusministeriön teettämästä julkisuuslain laajentamista koskevasta selvityksestä.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja 23.9.2019