Konsernijaoston päätöksiä 20.5.2019

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
20.5.2019 klo 9.59

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi tammi - maaliskuun 2019 konserniraportin. Merkittävimpien tytäryhtiöiden liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta kaikilla muilla paitsi Omnialla, jolla se pysyi samalla tasolla. Espoon Asuntojen tuloksen ennustetaan olevan talousarviota parempi. Länsimetrolla ja Espoon Sairaalalla tuloksen ennustetaan olevan talousarvion mukainen ja Cateringilla sekä Omnialla hieman talousarviota heikompi.

Espoon Asunnoille valmistuu 114 asunto vuonna 2019. Ennusteen mukaan vuonna 2019 tullaan tekemään investointipäätös 498 asunnon aloittamisesta.

Espoo Cateringille on avautunut uusia kohteita: tammikuussa kaksi uutta päiväkotia Leppävaarassa ja Kivimiehen päiväkoti, helmikuussa Kivimiehen koulu ja Haukilahden päiväkoti. Tietotien kahvila Otaniemessä aloitti toimintansa tammikuussa. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset paranivat kaikkien osa-alueiden osalta 8 – 39%.

Länsimetron rakennustyöt ovat käynnissä koko hankkeen laajuudella ja hanke etenee budjetin ja aikataulun mukaisesti. Kohteiden rakennusurakoissa on viivettä hyväksyttyihin yleisaikatauluihin ja kohteiden kriittiseen polkuun verrattuna, mutta viiveen ei arvioida vaikuttavan kohteiden kokonaisaikatauluun ja valmistumiseen. Yhtiön tuloksen ennustetaan olevan talousarvion mukainen. Koko vuoden kustannusten ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti.

KOy Espoon Toimitilat on lakkautettu 31.3.2019 ja sen toiminta on jakaantunut Kiinteistö Oy Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen ja Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöjen kesken. Uusien yhtiöiden ensimmäinen tilikausi on 1.4. – 31.12.2019, jatkossa kalenterivuosi.

Omniassa toteutetaan johtamisjärjestelmä- ja organisaatiouudistus toimintavuoden 2019 aikana. Toimintavuoden alussa ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstö siirtyi vuosityöaikaan, joka toteutettiin valtakunnallisella virka- ja työehtosopimusmuutoksella. Henkilöstökustannusten kasvu ja toisaalta markkinaehtoisen työvoimakoulutuksen sekä valtion erillisrahoitteisen osaamisohjelma-koulutuksen päättyminen aiheuttavat haasteita vuoden 2019 taloudellisten tavoitteiden saavuttamiselle ja talouden tasapainotavoitteen jaksotukselle.

Konsernijaosto nimesi kokousedustajat ja antoi toimiohjeet Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen  ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokoukseen sekä kuuli toimitusjohtajien selostukset HSL:n ja HSY:n toiminnasta ja vuoden 2019 tavoitteista.

Konsernijaosto nimeni kokousedustajat myös Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen ja Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

Konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja