Konsernijaoston päätökset 24.2.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
24.2.2020 klo 10.30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tammi - joulukuun 2019 konserniraportin tiedoksi.

Konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle 60 kpl Kiinteistö Oy Jousenpuisto Pysäköinnin osakkeiden ostamista Länsimetro Oy:ltä kauppahintaan 729,5 euroa. Yhtiön tarkoituksena on ollut rakennuttaa Urheilupuiston metroasemaa ja Jousenpuiston aluetta palveleva osittain maanalainen ja osittain maanpäällinen pysäköintilaitos ja hallita kyseistä laitosta. Pysäköintilaitoksessa on 798 autopaikkaa ja sen toiminta on käynnistynyt 29.12.2016.

Konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Espoon kaupunki solmii Westpro cc Oy:n kanssa esisopimuksen, joka koskee Papinniityn Paikoitus Oy -nimisen yhtiön osakkeiden kauppaa. Esisopimuksella ei sitouduta kaavoitusratkaisuihin tai maankäyttösopimukseen.

Konsernijaosto kuuli kaupungin tytärsäätiöiden, Espoon kaupunginteatterisäätiön, EMMA -taidemuseosäätiön ja Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiön,  ajankohtaiskatsaukset.

Konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja