Konsernijaosto päätti lausunnosta HSL:lle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.9.2019 klo 12.14

K aupunginhallituksen konsernijaosto päätti lausunnosta Helsingin seudun liikenne ‑kuntayhtymän alustavasta taloussuunnitelmasta 2019 – 2021. Espoon tavoitteena on kattava sisäinen ja Espoon suunnan joukkoliikenteen verkko.

HSL:n 2016 hyväksytty suunnitteluohje tulee tarkastella uudelleen Espoon osalta, jotta nopeasti kehittyneiden alueiden palvelutasoluokitukset saadaan vastaamaan nykytarpeita ja asiakastyytyväisyyteen päästään vastaamaan erityisesti alueilla, joilla asiakastyytyväisyys on merkittävästi heikentynyt (Latokaski, Laurinlahti, Nöykkiö, Soukka, Tillinmäki, Westend viimeisimmän asiakastyytyväisyysmittauksen perusteella). Espoo myös esittää, että heikoimman asiakastyytyväisyyden alueille tehdään konkreettiset suunnitelmat tilanteen parantamiseksi huomioiden alueilta saatu asiakaspalaute.

HSL:n tulisi jatkaa etenkin Espoon metron liityntäliikenteen vaikutusten tiivistä seuraamista ja kehittää Espoon joukkoliikenteen palveluja tarpeen mukaisesti. Liityntälinjojen reititysten nopeutta tulee edelleen kehittää erityisesti alueilla, joilla liityntälinjat eivät kulje Länsiväylää pitkin, asiakastyytyväisyys on heikentynyt ja matka-ajat ovat pidentyneet.

Espoo näkökulmista runkoyhteyksien solmupisteitä tulisi kehittää erityisesti matka-aikojen minimoimisen, palvelutason ja käyttäjäkokemuksen parantamisen näkökulmasta. Runkoyhteyksien lisäksi tulee tarjota myös suoria yhteyksiä niin, että matka-ajat eivät pitene ja matkaketjut pysyvät sujuvina.

Laaksolahti-Lähderanta-Järvenperä-alueen suora yhteys pitää varmistaa vähintään nykyisen linjan 321 palvelutasoa vastaavasti sekä turvata suora yhteys Niipperi-Kalajärvi-alueelta palvelutason heikentämättä. Poikittaisliikenteen tarjontaa kuten poikittaisliikenteen vuoroväliä ja liikennöintiaikaa tulee tarvittaessa tarkastaa kysynnän kasvua vastaavaksi. Yhteyksiä tulee myös nopeuttaa esimerkiksi Meilahteen, jossa useat vaihdot hidastavat työmatka- ja asiointiyhteyksiä Espoosta. Vaihtoyhteyksiä tulee sujuvoittaa esimerkiksi Espoon keskuksessa ja Bembölessä. Nupurin suunnan yhteyksien muututtua vaihdollisiksi toisistaan kaukana sijaitsevat pysäkit ja heikko synkronointi hidastavat matkaketjuja.

Huhtikuussa 2019 voimaantulleen vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelumalli vaikuttaa paitsi lippujen hintoihin, myös matkustuskäyttäytymiseen ja joukkoliikennepalvelujen kysyntään. Espoon kaupunki edellyttää, että vyöhykemallin vaikutustarkastelut aloitettaisiin heti syksyllä 2019, jotta HSL voisi vuoden 2020 keväällä tuoda päätettäväksi Espoon esittämän vyöhykerajan muutoksen, jossa koko Kehä3:n sisäinen Espoo kuuluisi AB -vyöhykkeeseen.

Espoo esittää, että metron 3/4 liikennöintiä Matinkylään aletaan toteuttaa heti kun se on teknisesti mahdollista. Näin voidaan lyhentää Länsi-Espoon matka-aikoja, tasata metrolinjojen välistä kuormituseroa ja helpottaa Matinkylän terminaalin ruuhkaisuutta.

Espoo ei kannata Uudenmaan asukkaille kohdistuvia tie- tai ruuhkamaksuja. Yksityisautoilua on mahdollisuus kuitenkin vähentää, jos joukkoliikennettä kehitetään asiakkaiden tarpeiden perusteella käyttäjälähtöisesti ja Espoon moninainen kaupunkirakenne huomioiden.

HSL:n tulisi tarkistaa toimintamenojen kustannusrakennetta siten, että lipputuottojen kasvu on suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava.

Espoo kannattaa HSL:n esittämää tarkastusmaksun korotusta 80 eurosta 100 euroon.

Konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja