Konsernijaosto merkitsi Länsimetron selvitykset tiedoksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
23.10.2017 klo 12.42

Konsernijaosto käsitteli 9.10.2017 pidetyssä kokouksessa tilintarkastusyhteisö Ernst & Youngin laatimaa selvitystä. Kokouksessa päätettiin jättää asia pöydälle ja että pöydällä olon aikana hankitaan ulkopuolisen yhtiöjuridiikkaan perehtyneen asiantuntijan konsultointia. Konsultaatio tilattiin yritysjuridiikan asiantuntija, asianajaja Manne Airaksiselta, joka toimii osakkaana Roschier Asianajotoimisto Oy:ssä. Konsultaation tarkoituksena oli kuvata päätöksentekoon ja johdon vastuuseen liittyviä yhtiöoikeudellisia periaatteita sekä tuoda Espoon kaupungin tietoon Länsimetro Oy:n päätöksenteon ja johdon vastuun oikeudellisen arvioinnin kannalta olennaisia seikkoja ja kysymyksen asetteluja. Airaksinen luovutti konsernijaostolle myös kirjallisen muistion Länsimetron erityistilintarkastukseen liittyvistä juridisista näkökulmista.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 23.10. Länsimetron erityistilintarkastuksen ja siihen liittyvän juridisen konsultoinnin tiedoksi ja päätti, että niiden johtopäätökset ja näkökulmat huomioidaan ja toimeenpannaan Länsimetrohankkeen II-osan hankesuunnitelmassa sekä toteutuksessa. Lisäksi jaosto päätti ohjeistaa kaupunkia valmistelemaan seuraavaan Länsimetro Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen uuden hallituksen valinnat siten, että hallituksen osaaminen vastaa kaikilta osin metrohankkeen vaativuutta ja hallituksen kokoonpano ja osaaminen kokonaisuudessaan varmistaa Länsimetron toisen vaiheen onnistuneen rakentamisen.

Länsimetro Oy:n tilintarkastuskertomukset ovat olleet vakiomuotoisia ja yhtiön johdolle on myönnetty yhtiökokouksissa vastuuvapaus, viimeksi vuoden 2016 osalta yhtiökokouksessa 23.5.2017. Omistajat eli Espoon ja Helsingin kaupungit ovat myös halunneet hallituksen jatkavan tehtävässään. Selvityksessä ja konsultaatiossa on kattavasti käsitelty Länsimetrohankkeen kokonaisuutta, yhtiön johdon vastuuseen liittyviä yhtiöoikeudellisia periaatteita sekä vahingonkorvausvastuun edellytysten täyttymistä. Niiden perusteella ei ole nähtävissä tarvetta jatkoselvitykseen.

Länsimetrohanke on poikkeuksellisen iso, laaja ja pitkäkestoinen hanke, jonka toteutumiseen ovat selvityksen mukaan vaikuttaneet mm. alkuperäisen aikataulun tiukkuus, kaavoitukseen liittyvät valitukset, muutokset hankkeen laajuudessa ja sisällössä sekä käyttöönottovaiheen osoittautuminen ennakoitua laajemmaksi.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto jätti pöydälle konserniyhteisöille taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä asetettavat tavoitteet. Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja 23.10.2017