Konsernijaosto esittää HSL:n linjasuunnitelmiin parannuksia

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
25.11.2019 klo 11.23

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on määritellyt HSL:lle Espoo-tarinan mukaiset tulostavoitteet. Näitä ovat: Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Joukkoliikenteen palvelutaso parantuu. Jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen kulkutapaosuus kasvaa ja uusia liikkumispalveluja otetaan käyttöön.  Joukkoliikenteen energiatehokkuutta parannetaan ottamalla käyttöön sähköbusseja ja muun linja-autokaluston osalta siirrytään käyttämään yhä enemmän biopohjaisia polttoaineita.

HSL:n toimintasuunnitelmassa tulostavoitteista palvelutason kohottaminen ja energiatehokkuuden parantaminen on huomioitu. Myös jalankulun, pyöräilyn, joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattaminen ja uusien liikkumispalvelujen käyttöönotto on huomioitu. Tuottavuuden osalta Espoon kaupunki ehdottaa sen kirjaamista toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

Espoo muistuttaa myös aikaisemmista linjauksistaan. Huhtikuussa 2019 voimaantullut vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelumalli vaikuttaa paitsi lippujen hintoihin myös matkustuskäyttäytymiseen ja joukkoliikennepalvelujen kysyntään. Espoon kaupunki edellyttää, että vyöhykemallin vaikutustarkastelut aloitettaisiin heti syksyllä 2019, jotta HSL voisi vuoden 2020 keväällä tuoda päätettäväksi Espoon esittämän vyöhykerajan muutoksen, jossa koko Kehä III:n sisäpuolinen Espoo kuuluisi AB -vyöhykkeeseen.

Espoon tavoitteena on kattava sisäinen ja Espoon suunnan joukkoliikenteen verkko. HSL:n 2016 hyväksytty suunnitteluohje tulee tarkastella uudelleen Espoon osalta, jotta nopeasti kehittyneiden alueiden palvelutasoluokitukset saadaan vastaamaan nykytarpeita ja asiakastyytyväisyyteen päästään vastaamaan erityisesti alueilla, joilla asiakastyytyväisyys on merkittävästi heikentynyt (Latokaski, Laurinlahti, Nöykkiö, Soukka, Tillinmäki, Westend viimeisimmän asiakastyytyväisyysmittauksen perusteella).

Suorien yhteyksien säilyttäminen on erityisen keskeistä niillä alueilla, joilla joukkoliikenneyhteydet tärkeille työssäkäynti-, opiskelu tai harrastusalueille muuten heikkenisivät oleellisesti (esim. Vihdintie, Meilahden, Pitäjänmäen ja Töölön alue). Suora yhteys Niipperi-Kalajärvi – alueelta palvelutasoa heikentämättä tulee turvata.

Vanhakartano-Järvenperä - Lähderanta-Laaksolahti-Linnainen-Pitäjänmäki- Meilahti- Helsinki erittäin käytetty suora yhteys keskustaan pitää varmistaa vähintään nykyisen linjan 321 palvelutasoa vastaavasti.

Espoonlahden suuralueen suorien linjojen liikennöinnin alueellista ja ajallista laajentamista on tarkasteltava, mahdollisena vaihtoehtona ehdotetaan selvitettäväksi myös nopeita Länsiväylää kulkevia liityntälinjoja Tapiolan uuteen vaihtoterminaaliin, jolloin myös Tapiolan ja Matinkylän junien täyttöasteiden epäsuhtaa voitaisiin korjata. Metroliikenteen "3/4 junasta Matinkylään" -liikennöinti otetaan mahdollisimman nopeasti käyttöön ruuhka-aikoina, mikäli marras-joulukuun 2019 kokeilu osoittaa tämän mahdolliseksi.

Suunnitelmakaudella käynnistyvän Länsimetron jatkeen liityntälinjaston suunnittelun lähtökohtana on oltava matka-aikojen nopeuttaminen suunnittelualueella. Matka-ajat ja palvelutaso on säilytettävä vähintään ennallaan koko liityntäliikennealueella ja parannettava erityisesti siellä, missä asiakastyytyväisyys on nyt heikointa.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja 25.11.2019