Kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksiä 12.11.2018

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.11.2018 klo 11.14

Konsernijaosto merkitsi tiedoksi Länsimetron ajankohtaiskatsauksen. Konsernijaoston mukaan yhtiön hallituksen tulee ratkaista hankkeen etenemisen edellyttämät avoimet sopimuskysymykset ja sopimustarkistukset niin, että hankkeen toteuttaminen etenee valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman sekä sille asetetun budjetin ja aikataulun mukaisesti ja niin että metroinfran käytönaikaisen kunnossapidon ohjelmointi ja seuranta hoidetaan ajantasaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Konsernijaosto päätti ehdottaa, että kaupunginhallitus päättää Espoon liittymisestä UNA Oy:n osakkaaksi ja merkitsee osakkeita 30.000 eurolla.

Konsernijaosto merkitsi tammi - syyskuun 2018 konserniraportin tiedoksi. Konserniyhtiöille ja kuntayhtymille asetettujen tavoitteiden arvioidaan pääsääntöisesti toteutuvan. Espoon Asunnot Oy:n tavoite vuosittain alkavien asuntojen määrästä ei kuitenkaan toteudu. Aiemmin päätetyn mukaisesti viivästynyt asuntotuotanto toteutetaan tulevana vuonna.

Konsernijaosto päätti toimiohjeista Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 27.11.2018. Jaosto kehottaa HSL hallitusta kehittämään laadukkaan ja ajantasaisen tiedon keräämistä ja analysointia joukkoliikenteen palvelutason parantamiseksi ja varautumaan espoolaisten joukkoliikenteen palvelutason laskun korjaamiseen siellä, missä asiakastyytyväisyys on heikentynyt.

Konsernijaoston esityslista/ennakkopöytäkirja