Kaupunginhallitukselta valmistelukehotus metron liityntäliikenteen ongelmien korjaamiseksi

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.1.2018 klo 16.13

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen Länsimetron liikenteen käynnistymisestä, ilmenneistä ongelmista ja meneillään olevista kaupungin ja HSL:n toimista, joilla ongelmia kartoitetaan ja uusia ratkaisuja kehitetään.

Kaupunginhallitus päätti kehottaa teknistä ja ympäristötoimea välittömästi käynnistämään HSL:n kanssa prosessin metron liityntäliikenteen ja muiden 3.1.2018 toteutetussa linjastomuutoksessa havaittujen ongelmakohtien korjaamiseksi.

Joukkoliikenteessä on ilmennyt ongelmia, joihin HSL ei ollut varautunut. Matkakokonaisuudet ja matka-ajat ovat osoittautuneet paikoin kohtuuttomiksi. Näille alueille on välttämätöntä löytää nopeasti ratkaisuja. Joukkoliikenteen toimivuudessa ja ratkaisujen kehittämisessä on tarkasteltava myös Espoon sisäistä liikennettä sekä kaikkien niiden alueiden käyttäjiä ja heidän matkatarpeita, joihin metrouudistuksella on vaikutusta. On tarkasteltava myös infra- ja laitekokonaisuutta, kuten metrokalustoa, liikennevaloja ja matkakortinlukijoita.

Asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksen konsernijaostossa 22.1. ja kaupunginhallituksessa 29.1.

Kaupunginhallitus päätti muista asioista esitysten mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja 15.1.2018