Konsernijaosto

Vuoden 2005 alussa kaupunginhallituksen alaisuuteen perustettiin konsernijaosto tukemaan kaupunginhallitusta kaupungin tytäryhteisöjen johtamisessa ja muiden yhteisöjen ohjauksessa sekä seurannassa. Konsernijaostolle keskitetään omistajaohjausta ja samalla parannetaan yhteisöjen toiminnan seurantaa.

Tehtävät

Hallintosäännön I osan 2. luvun 4 §

Konsernijaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Konsernijaosto

1) tekee kaupunginhallitukselle esityksen konserni- ja yhteisöohjausta koskevista asioista,
2) tekee kaupunginhallitukselle esityksen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen perustamista, osakkeiden ja osuuksien ostamista ja myymistä sekä säätiöiden perustamista koskevista asioista, lukuun ottamatta niitä yhtiöitä, joista päättää elinkeino- ja kilpailukykyjaosto,
3) tekee kaupunginhallitukselle omistaja-politiikkaa ja konserniohjausta koskevat esitykset Espoo-tarinaan,
4) antaa lausunnot yhteisöille näiden taloussuunnitelmista ja -arvioista,
5) määrää kaupungin edustajan yhteisöjen ja säätiöiden yhtiö- ja vuosikokouksiin ja vastaaviin sekä antaa toimiohjeet edustajille. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,
6) nimeää kaupungin ehdokkaat yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimiin ja tilintarkastajiksi sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Konsernijaosto voi siirtää toimivaltaansa kaupunginjohtajalle tai toimialajohtajalle,
7) ohjaa seudullista yhteistyötä koskevien asioiden valmistelua ja antaa seudulliseen omistajaohjaukseen liittyvät toimiohjeet,
8) antaa kaupunginhallituksen hyväksymien linjausten ja periaatteiden perusteella konserniyhteisöille, kaupungin liikelaitoksille ja muille yhteisöille ohjeita kaupunkikonsernin hallintoon ja sen järjestämiseen liittyvissä asioissa.

Kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtajalla on oikeus päättää konsernijaoston puolesta edellä 5- ja 6 -kohdissa mainituista tehtävistä.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote, muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokoussihteeri:

Risto Pirkanniemi
puh. 050 340 1743
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muutosta päätöksiin haetaan oikaisuvaatimuksella.