Kaupunginhallitus päätti Espoon talouslinjoista

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.10.2020 klo 15.58

Espoon kaupunginhallitus päätti äänin 10 – 4 (yksi poissa) esityksen mukaisesti Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeutusohjelmasta, talous- ja investointikehyksestä sekä ensi vuoden veroprosenteista. Valtuusto päättää asioista 19.10.2020.

Valtuuston neuvottelutoimikunnan enemmistö oli aikaisemmin hyväksynyt neuvottelutuloksen Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmasta, jonka tavoitteena on käyttötalouden kasvun hidastaminen 147 miljoonalla eurolla vuoden 2025 loppuun mennessä sekä investointitason lasku 10 prosentilla hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla.

Ensi vuodelle on tulossa nosto yleiseen kiinteistöveroprosenttiin ja rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttiin. Espoon verotulojen arvioidaan kasvavan yhteensä 2,2 prosenttia vuonna 2021. Ensi vuoden tuloksen arvioidaan kuitenkin jäävän negatiiviseksi, kun valtionosuuksien koronakompensaatiot poistuvat.

Kaupungin kymmenen vuoden investointiohjelma on vahvasti etupainotteinen ja edellyttää mittavaa lainarahoituksen käyttöä kehyskaudella. Vuonna 2021 kaupungin lainamäärä lisääntyy noin 203 miljoonalla eurolla ja vuosina 2022–2023 lainakanta kasvaa yhteensä 320 miljoonalla eurolla. 

Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa asetetut 34 linjausta ohjaavat kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista, resurssointia ja päätöksenteon valmistelua aina vuoteen 2025 saakka. Yksittäiset päätökset tehdään kuitenkin normaalin päätöksentekoprosessin mukaisesti.

Valtuustoaloitevastaus Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi jätettiin pöydälle. Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti.

Kaupunginhallituksen esityslista 12.10.2020