Kaupunginhallitus: Satakielenrinteen asemakaavan muutos mahdollistaa uuden asuinkorttelin toteuttamisen Tapiolaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.2.2021 klo 19.08

Kaupunginhallitus käsitteli Satakielenrinteen asemakaavan muutosta ja ehdottaa valtuustolle asian hyväksymistä. Kaupunginhallitus päätti myös nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä syksyllä 2021.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Satakielenrinteen - Näktergalsliden asemakaavan muutoksen. Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi Kiinteistö Oy Espoon Itätuulentie 11 ja Espoon kaupungin välillä 25.1.2021 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja alueiden vaihtoa sekä määräalan luovutusta koskevan esisopimuksen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden asuinkorttelin ja siihen liittyvien kevyen liikenteen raittien ja puistoalueiden toteuttaminen Tapiolan keskukseen.

Kyseessä olevalle paikalle suunniteltiin aikoinaan teatteritaloa. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti kesäkuussa 2016, että Espoon kaupunginteatterin tarvitsemat uudet tilat sijoitetaan Espoon kulttuurikeskuksen yhteyteen Tapiolaan. Perusteluina jaosto totesi mm., että selvityksissä on tullut esille, että teatterin kannalta kulttuurikeskusvaihtoehto on toiminnallisesti parempi ratkaisu kuin uusi teatteritalo Vesiputoustalon edustalle. Ratkaisu tukee myös Tapiolan historiallisen keskustan elinvoimaisuutta ja on sopusoinnussa kulttuuriympäristön kanssa. Kokonaisuutena ratkaisu on myös taloudellisesti edullisempi ja kestävän kehityksen mukainen. Samalla jaosto kehotti teknistä ja ympäristötointa käynnistämään Vesiputoustalon edustalla olevan alueen kehittämisen tavoitteena eheyttää Tapiolan kansallismaisema ja lisätä keskuksen elinvoimaa. Alueen asemakaavoitus käynnistyi arkkitehtuurikilpailulla, jonka voittanutta ehdotusta jatkokehittämällä asemakaava on laadittu.

Aiheesta lisää: Tapiolan Satakielitalon tilalle suunnitellaan asuntoja  

Nuorisovaltuustovaalit järjestetään syksyllä 2021

Kaupunginhallitus päätti nuorisovaltuustovaalien järjestämisestä vuonna 2021. Nuorisovaltuustoon valitaan syksyllä 2021 pidettävissä vaaleissa 40 valtuutettua äänimäärän mukaisessa järjestyksessä. Nuorisovaltuuston toimikausi on 2 vuotta (v. 2021-2022). Nuorisovaltuustovaaleissa ehdokaskelpoisia ja äänioikeutettuja ovat vaalivuonna 13-18 vuotta täyttävät nuoret.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa sivistystoimea yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa selvittämään mahdollisuudet, haasteet ja hyödyt siitä, että vaaleissa käytettäisiin myös vaalilistoja ja/tai vaaliliittoja. Mikäli tällainen katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, niin asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Valtuustokauden 2017–2021 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat päätökseen

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto lopettaa valtuustokauden 2017–2021 poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ja merkitsee tiedoksi poikkihallinnollisten kehitysohjelmien loppuraportit. Valtuustokaudella 2017–2021 poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat olleet: Hyvinvoiva Espoo, Innostava elinvoimainen Espoo, Kestävä Espoo ja Osallistuva Espoo.
Valtuustolle tehtävän ehdotuksen lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunginjohtajaa valmistelemaan kaupunginhallituksen käsittelyyn maalis-huhtikuun aikana valtuustokauden 2021-2025 poikkihallinnollisten kehitysohjelmien aiheet ja työskentelyohjeet siten, että ohjeiden laadinnassa hyödynnetään nyt käsittelyssä olevia loppuraportteja.

***

Kaupunginhallitus antoi opetus- ja kulttuuriministeriölle lausunnon luonnoksesta valtioneuvoston koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

***

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat