Kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.10.2020 klo 19.33

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Jokisillan asemakaavan kaupunkiradan kasvu- ja kehityskäytävällä 500 metrin päässä Espoon keskuksen juna-asemasta. Alueelle suunnitellaan kaupunkirakennetta tiivistävää asuinrakentamista  kulttuuriarvot ja luontoarvot huomioiden.

Asemakaavan alueelle tulee pääosin asuinrakentamista. Espoon VPK:n talon ympäristö on yleisten rakennusten korttelialuetta ja alueen vanhimmat rakennukset suojellaan. Espoonjoen ja Kannusillanmäen ympäristöön tulee viheralueita ja alueen läpi kulkevien ekologisten yhteyksien jatkuvuus on huomioitu kaavamerkinnöin. Kaavassa osoitetaan lisäksi sisäiset liikenneyhteydet sekä määritellään Espoonväylän ja Kirkkojärventien vaatimat katualueet.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kokinniityn asemakaavan muutoksen Henttaalla. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa Suurpellon keskusta-alueen eteläkärjen rakentumaton toimistorakennusten kortteli asuinkerrostalojen kortteliksi. Pääosin kuusikerroksiset rakennukset rajaavat suojaisen sisäpihan, jonne sijoittuu korttelipäiväkoti.

Valtuustoaloitevastauksen yhteydessä Henttaan liikenneyhteyksien parantamiseksi kaupunginhallitus päätti antaa erillisen valmistelukehotuksen, jossa kehotetaan avaamaan Vanha Lillhemtintie tilapäisesti ajoyhteydeksi turvallisuutta lisäävin liikennemerkin ja muin toimenpitein. Ajoneuvoliikenteen salliminen vaatii kuitenkin toimia Maakirjantien suoran ja Vanhan Lillhemtintien turvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunkitekniikan keskusta ja teknistä lautakuntaa, joille päätäntävalta on johtosäännöissä delegoitu, valmistelemaan ja tekemään välittömästi tarpeelliset päätökset ja toteuttamaan toimenpiteet Henttaan ja Suurpellon alueen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi erityisesti Opinmäen koulun ympäristössä.

Kaupunginhallitus palautti valmisteltavaksi päätöksen päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelistä.

Valtuustoaloitevastaus nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamiseksi myös kotitalouksissa sekä Espoon kannustamiseksi myös muihin nuorten kesätöitä ja työllisyyttä lisääviin toimiin palautettiin.

Kaupunginhallituksen esityslista 26.10.2020 

Lisätietoa kaavahankkeista

Jokisilta, 613900

Kokinniitty, 330408