Kaupunginhallituksen päätöksiä 2.11.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.11.2020 klo 19.45

Kaupunginhallitus hyväksyi DigiOne yhteistyösopimuksen edellyttäen, että Vantaa, Turku, Tampere ja Oulu hyväksyvät yhteistyösopimuksen. DigiOne-hankkeessa toteutetaan oppimisen ja koulutuksen järjestelmiä yhteen kokoava digitaalinen alusta, jossa on koottuna käyttäjäystävällisesti kaikki opettajan, oppijan, rehtorin, huoltajien ja hallinnon käyttämät tiedot, järjestelmät ja palvelut.

Alustan tavoitteena on kasvaa opetusalan valtakunnalliseksi digitaaliseksi ekosysteemiksi, johon myös muut opetuksen järjestäjät ja alan toimijat voivat liittyä ja joka kattaa palvelut varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle asti. Vantaa, Espoo, Oulu, Tampere ja Turku sekä Kuntien Tiera Oy toteuttavat DigiOnen yhteistyössä.

Kaupunginhallitus päätti, että Espoo ei peri koronavirusinfektiosta aiheutuvan tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannuksia 1.11.2020 lukien sellaisilta henkilöiltä, joilla ei ole Suomessa kotikuntaa ja joiden mahdollinen vakuutus ei kata tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannuksia.

Kaupunginhallitus hyväksyi kadunvarsipysäköinnin ja yleisten pysäköintialueiden lisäykset toimenpideohjelmaan 2020-2022. Kaupunkitekniikan keskus on kuntalaispalautteiden pohjalta tutkinut tarkemmin sellaisia katuja, joihin voidaan toteuttaa joko kokonaan uutta kadunvarsipysäköintiä tai lisätä jo olemassa olevan kadunvarsipysäköinnin määrää. Uutta kadunvarsipysäköintiä toteutetaan välittömästi useilla kaduilla. Espoon lainvoimaisissa asemakaavoissa on tällä hetkellä yhteensä 76 rakentamatonta yleiseen pysäköintiin osoitettua aluetta ja näitä tullaan toteuttamaan määrärahojen puitteissa katuhankkeiden yhteyksissä.

Kaupunginhallitus hyväksyi Tilapalvelut-liikelaitoksen sisäisten toimitilavuokrien laskennan päivityksen. Tarkistus tehdään korjausvelan kasvun hillitsemiseksi sekä vuosikorjausohjelman mukaisten kunnossapito- ja peruskorjauksien toteuttamiseksi.

Vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen jätettiin suunnitellusti pöydälle valtuustoryhmien neuvottelujen ajaksi.

Kaupunginhallituksen esityslista/ennakkopöytäkirja