Kaupunginhallituksen päätöksiä 18.1.2021

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
18.1.2021 klo 16.05

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi esitykset Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan ehdotusvaiheen hyväksymiskäsittelyn kokonaisaikataulusta sekä toteuttamisohjelmasta, sekä kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunkisuunnittelulautakuntaa valmistelemaan hyväksymiskäsittelyn etenemisen esitetyn kokonaisaikataulun mukaisesti.  Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava esitetään valtuustolle hyväksyttäväksi toukokuussa 2021.
 
Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi saamansa informaation metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämisen yleissuunnitelmasta.
Aiheesta tarkemmin: Metron matkustajamäärät kasvavat – kapasiteetin nostamiseen on selvitetty keinoja
 
Kaupunginhallitus päätti palauttaa Kotiseudun ulkoilupolut 2021–2030 -ohjelman valmisteltavaksi siten, että ohjelmaan tehdään valtuuston päättämän määrärahatason perusteella välttämättömät priorisoinnit ja luontoarvot huomioidaan mahdollisimman hyvin. Samalla arvioidaan esille nousseet yleisohjeita koskevat huolet luontoarvojen huomioon ottamisesta ja latupohjan leveydestä pääreiteillä ja lyhyillä yhteysladuilla sekä valtuuston talousarvion 2021 pöytäkirjamerkintä (“Kotiseudun ulkoilupolut määrärahoista karsitaan ensisijaisesti keskuspuiston uusista reittipohjista luontoarvojen kannalta merkittävissä kohteissa.”). Priorisoinnissa ja muissa tarkistuksissa painotetaan saavutettavan reitistön toimivuutta ja otetaan huomioon ainakin seuraavat mahdolliset tarkistukset: arvioidaan Keskuspuisto Saarniraivion kohde, arvioidaan Hepokorven Datakeskuksen ratkaisun avulla tulevan uuden yhteyden kanssa yhteystarve ja/tai yhteysmuoto kohteessa Tollinmäki-Bemböle, kokonaan poistoa arvioidaan luontoarvojen vuoksi Riilahden ja Glimsinjoen kohteita, ja mahdollisuuksien mukaan aikaistetaan Lippajärven, Pitkäjärven ja Soukansalmen rantapolkuja/reittejä suunnitellen ja toteuttaen ne tapauskohtaisesti luontoarvoja vaalien. Jatkovalmistelussa kuullaan erityisesti liikuntalautakuntaa ja ympäristölautakuntaa. Arviointien perusteella tarkistettava ohjelma tuodaan kaupunginhallituksen ohjeellisena hyväksyttäväksi.
 
Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat