Kaupunginhallituksen ja sen jaostojen perehdystysohjelma 2017

Kaupunginhallituksen perehdytys (kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet)

Tiistaina 13.6. klo 15.30 - 18.00
Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, käynti 3. krs kautta

 • kaupunginhallituksen tehtävät (kaupunginhallituksen sihteeri)
 • kaupunginhallituksen kokousmenettelyt ja kokousjärjestelmän käyttö (kaupunginhallituksen sihteeri)
 • esteellisyys ja käytännön asioita kaupunginhallituksen jäsenille (kaupunginhallituksen sihteeri)

Kaupunginhallituksen rooli

 • strategiaprosessissa ja poikkihallinnollisissa kehitysohjelmissa (strategiajohtaja)
 • konserniohjauksessa (konserniohjauksen kehittämisjohtaja)
 • elinkeino- ja kilpailukykyasioissa (elinkeinojohtaja)
 • kaavaprosessissa (teknisen toimen johtaja)
 • viestinnässä (viestintäjohtaja)

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston perehdytys (jaoston jäsenet ja varajäsenet)

Torstaina 15.6. klo 18.00 - 20.00
Kaupunginhallituksen kokoushuone

 • jaoston keskeiset tehtävät (jaoston sihteeri)
 • asuntoasioiden hoitamisen periaatteet (teknisen toimen johtaja / määräämänsä)
 • tila-asioiden hoitamisen periaatteet (teknisen toimen johtaja / määräämänsä)
 • tilapalveluiden esittely (tilapalvelut liikelaitoksen toimitusjohtaja)

Kaupunginhallituksen konsernijaoston perehdytys (jaoston jäsenet ja varajäsenet)

Keskiviikkona 16.8. klo 18.00 - 20.00
Kaupunginhallituksen kokoushuone

 • jaoston keskeiset tehtävät (jaoston sihteeri)
 • omistajaohjauksen periaatteet (konserniohjauksen kehittämisjohtaja)
 • keskeisten yhteisöjen esittely (konserniohjauksen kehittämisjohtaja)

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston perehdytys (jaoston jäsenet ja varajäsenet)

Keskiviikkona 23.8. klo. klo 18.00 - 20.00
Kaupunginhallituksen kokoushuone

 • jaoston keskeiset tehtävät (jaoston sihteeri)
 • maankäyttöpolitiikka (teknisen toimen johtaja)
 • kilpailukyvyn edistämisen periaatteet (elinkeinojohtaja)
 • keskeisten yhteisöjen esittely (elinkeinojohtaja)