Espoo kilpailuttaa johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.6.2019 klo 16.06

Espoon kaupungilla on tarve uudistaa kaupungin yhteisiä johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmiä. Kaupunginhallitus päättää Espoon johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuuden etenemisestä kokouksessaan maanantaina 17.6.2019. Kaupunginhallitukselle esitetään päätettäväksi tietojärjestelmän hankinta julkisella kilpailutuksella.

Espoo toteutti vuonna 2014 esiselvityksen Kuntien Tiera Oy:n Tiera ERP-palvelun soveltuvuudesta ja teki Tieran kanssa ERP-palvelun käyttöönoton valmistelua koskevan sopimuksen perustaloushallinnon ja palkkahallinnon osalta vuonna 2015. Espoon ja Kuntien Tiera Oy:n välinen yhteistyö perustuu strategisiin ICT-linjauksiin, joissa todetaan, että digitaalisia palveluja ja ICT-ratkaisuja kehitetään yhteistyössä mm. muiden suurten kaupunkien kanssa. Käynnistettyä hanketta on kuitenkin pidetty jäissä vuodesta 2016 lähtien mm. keskeneräisen sote-uudistuksen takia.

Vaihtoehtojen arviointi kevään 2019 aikana

Kaupunginhallitus käsitteli 17.12.2018 johtamisen ja talousohjauksen tietojärjestelmäkokonaisuutta ja hyväksyi esitetyn hankinnan valmistelusuunnitelman. Kevään 2019 aikana toteutetun valmisteluvaihteen tavoitteena oli varmistaa, että uusi hankittava järjestelmä vastaa parhaalla mahdollisella tavalla Espoon asettamiin vaatimuksiin, ja että järjestelmäuudistuksen etenemisestä tehdään päätös. Keväällä tehtyjen arviointien mukaan esitetty päätös edistää parhaiten Espoo-tarinan toimeenpanoa sekä on eniten strategisten ICT-linjausten mukainen. Lisäksi se on Espoon kaupungille taloudellisin, riskittömin ja eniten mahdollisuuksia tarjoava vaihtoehto.

Kaupunginhallituksen päätettävänä on 17.6.2019 myös toimenpiteiden käynnistäminen Kuntien Tiera Oy:n kanssa tehdyn Tiera ERP -palvelun käyttöönoton valmistelua ja käyttövaltuuksien maksamista koskevan sopimuksen purkamiseksi.

Tietojärjestelmän hankinnan suunnittelua jatketaan elokuussa 2019 ja tavoitteena on tehdä toimittajavalinta keväällä 2020. Kuntien Tiera Oy voi myös osallistua käynnistettävään kilpailutukseen.

Käyttöönotto vuoden 2022 alussa

Etenemispäätöksen jälkeen käynnistyy tietojärjestelmäkokonaisuuden hankinta julkisella kilpailutuksella.  Järjestelmän käyttöönottotavoite on viimeistään vuoden 2022 alussa. Tuolloin korvataan kaikki perustaloushallinnon järjestelmät ja otetaan käyttöön ensimmäinen vaihe suunnittelu-, analytiikka ja raportointijärjestelmistä. Järjestelmien kehittäminen toiminnan raportoinnin osalta jatkuu vuosia.

Nykyiset talousjärjestelmät säilyvät käytössä vuoden 2021 loppuun saakka.

Kaupunginhallituksen esityslista 17.6.2019

Lisätiedot

taloussuunnittelujohtaja Pia Ojavuo, p. 043 826 9139

tietohallintojohtaja Maarit Waskilampi-Kuikka, p. 0400 737 833