Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: alueita vuokralle urheilukohteille Leppävaarasta ja Kauklahdesta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
1.2.2021 klo 12.25

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti urheilukohteiden vuokraamisesta: Leppävaaran urheilupuistosta vuokrataan alue urheiluhallin toteutusta varten sekä Kauklahden Mynttilässä sijaitsevaa jalkapallohallia ja sen viereistä nurmikenttäaluetta koskeva maanvuokraussopimus uusitaan. Molemmissa kohteissa on käynnistymässä rakentamista.

Kaupunki valmistelee yleisperiaatteita tonttien vuokrauksesta yhdistysten ja muiden tahojen ylläpitämään liikunta- ja urheilutoimintaan siten, että periaatteissa otetaan huomioon tilojen ylläpito esimerkiksi yhdistysten tai muiden yleishyödyllisten yhteisöjen toimesta, tilojen käyttötarkoitus sekä merkitys kaupungille esimerkiksi tilojen osoittamisesta koulujen käyttöön päiväaikana.

Molempia kohteita koskien todettiin, että mikäli kaupunki päättää vuoden 2021 aikana urheilualueiden vuokrausta koskevista uusista linjauksista, sopimusosapuolet sitoutuvat neuvottelemaan näiden linjausten mukaisista muutoksista vuokrasopimukseen.

Leppävaaraan suunnitteilla uusi urheiluhalli

Jaosto päätti vuokrata alueen Leppävaaran urheilupuistosta, stadionin eteläpuolelta Kameleonten Ab:lle urheiluhallin toteutusta varten. Kohteen vuosivuokraksi tulee 80 275 euroa.

Leppävaaraan suunniteltu Kameleonten-halli on lapsille ja nuorille suunnattu yleishyödyllinen urheiluhalli. Kyseessä on monilajihalli, jonne tulee tiloja yleisurheilulle, voimistelulle, koripallolle, salibandylle, käsipallolle, futsalille sekä muille lajeille, jotka pystyvät hyödyntämään täysikokoisia palloilukenttiä. Halliin tulee tiloja myös voimaharjoitteluun, urheiluseurojen toimistoille sekä urheilua tukeville yrittäjille. Lisäksi halliin tulee tiloja mm. pukuhuoneita ja konetalli, jotka palvelevat urheilupuistoa. Tavoitteena on urheiluhallin rakentamisen käynnistyminen keväällä 2021 ja hallin valmistuminen vuoden 2022 lopussa.

Urheiluhalli mahdollistaa Leppävaaran lukion hankesuunnittelun siten, että liikuntatiloina käytetään myös tämän hallin tiloja.

Kauklahden jalkapalloalueiden vuokraus jatkuu

Kauklahden Mynttilässä sijaitsevaa jalkapallohallia ja sen viereistä nurmikenttäaluetta koskevan maanvuokrasopimuksen Espoon Jalkapalloilun Tuki ry:n päätettiin uusia kanssa 15 vuodeksi. Aiempaa korkeampi vuokra perustuu alueen pääoma-arvoon uuden vuokrahinnoittelun mukaisesti.

Uudet vuokrat otetaan käyttöön porrastaen. Täysimääräistä 16 200 euron vuosivuokraa aletaan periä yhdeksännen sopimusvuoden alusta alkaen. Perusvuokran lisäksi vuokralainen maksaa lisävuokraa 4 250 euroa vuodessa oikeudesta luovuttaa osa tontista teleoperaattorin hallintaan, ja sitä peritään vuoden alusta lukien. Lisävuokraa ei peritä, jos matkaviestintukiasema puretaan.

Rödskogin vanhan koulun alue Pro Rödskogille

Jaosto päätti vuokrata 2 000 neliömetrin määräalan Pro Rödskog Ry:lle 3 000 euron vuosivuokralla 30 vuodeksi. Alueella sijaitsee Rödskogin vanha koulurakennus, jota Pro Rödskog on hallinnut vuodesta 2019 hallinta- ja käyttöoikeussopimuksen nojalla. Tilapalvelut-liikelaitos on tammikuussa 2021 myynyt rakennuksen Pro Rödskogille 20 000 euron kauppahintaan.

Maanvuokrasopimuksessa on kaupungin tavanomaisten vuokraehtojen lisäksi ehto rakennuksen kunnostamisesta viiden vuoden sisällä. Rakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa. Vuokralaisella on myös oikeus sijoittaa maalämpökaivoja osin vuokra-alueensa ulkopuolelle.

Suviniittyyn omistus- sekä Kaitaalle, Latokaskeen ja Olariin vuokra-asuntoja

Jaosto päätti uudistaa Espoon keskuksessa, Suviniityn alueella sijaitsevan kerrostalotontin vuokrauspäätöksen Suomen Puukerrostalot Oy:lle tai sen perustaman yhtiön lukuun vapaarahoitteista. Tontille on rakennettava vapaarahoitteisia kuluttaja-asiakkaille suunnattuja omistusasuntoja. Suomen Puukerrostalot Oy velvoitetaan osallistumaan pysäköintilaitoksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Jaosto päätti vuokrata Espoon Asunnot Oy:lle asuntotontteja Kaitaalta, Latokaskesta ja Olarista. Tonteille on rakennettava valtion tukemia 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavia vuokra-asuntoja.

***

Jaosto kuuli selostuksen Länsimetron elinkeinovyöhykkeestä.

***

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat