Merkittävä ilmastoteko Espoon energiatuotantoon: Datakeskukselle suunnitteluvaraus

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
16.9.2019 klo 14.27

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti varata Fortum Power and Heat Oy:lle alueen Högnäsin Hepokorvesta datakeskushankkeen suunnittelua varten. Tämä voi vähentää Espoon kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä jopa kolmanneksella ja osaltaan mahdollistaa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisen useita vuosia ennen tavoitevuotta 2029.

Fortumin on tarkoitus työstää alueen asemakaava yhteistyössä kaupungin kanssa ja samaan aikaan neuvotella datakeskusoperaattori vuosien 2019–2020 aikana. Rakentaminen voisi alkaa vuosina 2021–2022.

Varausalue sijaitsee Kehä III:n varrella hyvien liikenneyhteyksien varrella ja se on voimassa olevassa yleiskaavassa osoitettu työpaikka-alueeksi. Varausalueen pohjoispuolella Bodominjärven rannalla sijaitsee Oittaan virkistyskeskus. Suunnittelussa on huomioitava alueen viheryhteydet, ekologisen verkoston kannalta tärkeät luontoalueet ja virkistysarvot sekä latuverkosto ja yhteyden säilyminen Oittaan virkistysalueelle myös Kehä III:n suunnasta.

Osana hankkeen valmistelua varauksensaaja ja kaupunki laativat yhteistyössä selvityksen ja toimenpidesuunnitelman datakeskuksen vaikutuksista osana Espoon tiekarttaa kohti energia- ja ilmastotoimien hiilineutraaliutta, etenkin hukkaenergian hyväksikäytössä lämmitysjärjestelmissä sekä sähkönkulutuksen tehokkuuden kehittämisessä.

Espoo-tarinassa on asetettu tavoite hiilineutraalisuuden saavuttamisesta 2030 mennessä. Datakeskushanke tukee tavoitteen saavuttamista, sillä sen hukkalämpöä voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa. Espoon sijainti on ihanteellinen datakeskuksille olemassa olevan energiainfrastuktuurin kannalta. Suuret datakeskusinvestoinnit luovat seutukunnalleen merkittävästi uusia työpaikkoja rakennusvaiheessa ja käytön aikana.

Muut asiat päätettiin esityksen mukaisesti

Elinkeinojaoston esityslista/ennakkopöytäkirja 16.9.2019