Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenet

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto / Närings- och konkurrenskraftssektionen 1.6.2019-31.5.2021

Puheenjohtaja / Ordförande

Markkula Markku, Kok.
Alaviiri Kaisa, Kok.*

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Lahtinen Teemu, PerusS
Kallunki Seppo, PerusS*

Jäsenet

Åkerlund Kirsi, Kok.
Jalonen Jaana, Kok.

Laakso Mikko, Kok.
Vuornos Henrik, Kok.*

Helenius Mika, Kok.
Erämaja Elias, Kok.*

Anthoni Mari, Vihr.
Brunni Antti, Vihr.*

Aaltonen Juri, SDP
Kivekäs Liisa, SDP*

Gästrin Eva-Lena, SFP
Gestrin Christina, SFP*

Ahlfors Tiina, Vas.
Tikanmäki Johanna, Kesk.*

*Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare

Lisäksi jaosto on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvelle (Kok.) ja varapuheenjohtaja Risto Nevanlinnalle. / Dessutom har sektionen beviljat närvaro- och yttranderätt åt stadsplaneringsnämndens ordförande Jouni J. Särkijärvi (Saml) och vice ordförande Risto Nevanlinna.