Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenet

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto / Närings- och konkurrenskraftssektionen 1.6.2017-31.5.2019

Puheenjohtaja / Ordförande

Markkula Markku, Kok.
Erämaja Elias, Kok.*

Varapuheenjohtaja / Vice ordförande

Löflund Jonna, ST
Seppänen Toni, PerusS*

Jäsenet

Kauma Pia, Kok.
Åkerlund Kirsi, Kok.*

Jalonen Jaana, Kok.
Alaviiri Kaisa, Kok.*

Helenius Mika, Kok.
Laakso Mikko, Kok.*

Anthoni Mari, Vihr.
Brunni Antti, Vihr.*

Aaltonen Juri, SDP
Guzenina Maria, SDP*

Hällström af Nina, SFP
Gestrin Christina, SFP*

Ahlfors Tiina, Vas.
Tikanmäki Johanna, Kesk.*

*Henkilökohtainen varajäsen / Personlig ersättare

Lisäksi jaosto on myöntänyt läsnäolo- ja puheoikeuden kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Jouni J. Särkijärvelle (Kok.) ja varapuheenjohtaja Henna Partaselle (Vihr.). / Dessutom har sektionen beviljat närvaro- och yttranderätt åt stadsplaneringsnämndens ordförande Jouni J. Särkijärvi (Saml) och vice ordförande Henna Partanen (Gröna).