Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiä 2.3.2020

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
2.3.2020 klo 11.30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että Espoon kaupungin ja Kiinteistö Oy Espoon Niipperin Puutarhakylä 2:n välillä 29.6.2017 allekirjoitettu maanvuokrasopimus koskien ryhmäpuutarha-aluetta sovitaan päättymään erillisellä yhteisellä päättämissopimuksella. Jaosto päätti vuokrata pienemmän alueen H & R Absint Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun siirtolapuutarhahankkeen toteuttamista varten. Kiinteistö Oy Espoon Niipperin Puutarhakylä 2:n omistavalla Activité Oy:llä ja H & R Absint Oy:llä on taustalla samat omistajatahot. Kiinteistö Oy Niipperin Puutarhakylä 2:n vuokra-alue on edelleen rakentamaton ja hankkeen toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena on osoittautunut realiteeteiltaan mahdottomaksi. Vuokralaisen kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että hankkeen toteuttaminen edellyttää alueen pienentämistä ja rakentamisvelvoitteen keventämistä hankkeen käynnistämiseksi ja ensimmäisten puutarhamökkien luovuttamisen mahdollistamiseksi. On kuitenkin edelleen perusteltua varata laajuudeltaan alkuperäinen vuokra-alue hankkeen kokonaisuuden toteuttamiseksi.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää jatkaa siirtolapuutarha- ja palstaviljelyalueen vuokrauspäätöstä Karakalliosta hakijoille perustettavan yhtiön lukuun 31.1.2021 saakka entisin ehdoin. Hankkeen konsepti on edelleen samanlainen eli tarkoitus on toteuttaa hanke kiinteistöyhtiönä, jonka jokainen osake oikeuttaa mm. oman mökin ja palstaviljelyalueen käyttöön. Alueen suunnittelu on viety päätökseen ja hanke on alustavasti esitellyt suunnitelmia rakennusvalvonnassa.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa Tuuliniityn alueella sijaitsevan tontin vuokrausta Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:lle valtion tukemaa asumisoikeustuotantoa varten. Tuuliniityn alueen uudisrakentaminen tulee asemakaavan mukaan toteuttaa pääosin puurakenteisena jatkaen Tuuliniityn alueella aiemmin toteutettua puurakentamista.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sai tilannekatsaukset Kiviruukin alueen sekä Tapiolan kehittämisestä.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat