Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Veinin alueen tonttien vuokrasopimuksia jatkettiin – vuokrankorotuksiin viiden vuoden siirtymäaika

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
22.10.2018 klo 10.40

Veinin pientaloalueen erityispiirteiden vuoksi alueelle sovelletaan alennusta vuosivuokraan. Näin taataan alkuperäisten vuokralaisten oikeudenmukainen kohtelu ja mahdollistetaan alueen säilyminen yhtenäisenä kokonaisuutena sen alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti omakotitonttien vuokrauksen jatkosta Veinin alueella Laaksolahdessa. Päätös koskee 66 omakotitonttia, joiden sopimukset olivat päättymässä vuoden 2021 lopulla.

Tonttien vuokrakautta jatketaan 40 vuodella. Kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamien periaatteiden mukaan asuntotonttien vuokra on neljä prosenttia tontin pääoma-arvosta. Uusittavissa vuokrasopimuksissa tontin pääoma-arvo on pyritty määrittämään kohtuullisen markkinahintatason mukaiseksi. Uusi vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, kuten nykyisissä vuokrasopimuksissa on tehty. Uuden sopimuskauden mukaiset maanvuokrat ovat nykyisiä vuokria selvästi korkeammat johtuen pääkaupunkiseudun kiinteistöjen viime vuosikymmenien voimakkaasta arvonnoususta.

Arviolausunnoista johdettuja pääoma-arvoja on kohtuullistettu. Jaosto päätti, että tonttien pääoma-arvot määritellään lähtien saatujen arviokirjojen perusteella, joka asettuu tontin koosta riippuen 116 000 - 140 000 välille ja jota vielä vähennetään -15%:lla arviotarkkuuden alarajan mukaan.

Vuokrankorotuksiin hyväksyttiin viiden vuoden siirtymäaika, jolloin uusi maanvuokra tulee täysimääräisenä voimaan vasta vuonna 2027. Siirtymäaikana maanvuokra kasvaa asteittain lähtien 50 % tasosta. Siirtymäaika-alennus lieventää ensimmäisinä vuosina uuden maanvuokran vaikutusta asumiskustannuksiin, mikä helpottaa sopeutumista uuteen vuokratasoon. Tämän lisäksi kaikilla Veinin alueen vuokralaisilla olisi oikeus lunastaa tontti omakseen.

Jaosto hyväksyi kokousajat vuodelle 2019.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat