Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Tapiolaan uusi korkeatasoinen hotelli

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
11.6.2018 klo 16.17

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Tapiolan keskuksessa sijaitsevat tontit sekä niihin liittyvät yleiset alueet Regenero Oy:lle. KOy Kulttuuriaukion paikalle suunnitellaan liike-/hotellirakennus, joka liittyy toiminnallisesti ympäristöönsä ja monipuolistaa ja elävöittää Tapiolan kulttuurista keskusta.

Aiempi tiedote aiheesta: Tapiolan keskukseen uusi korkeatasoinen hotelli (7.6.2018)

--

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti palauttaa omakotitonttien vuokrauksen jatkon Veinin alueella Laaksolahdessa uudelleen valmisteltavaksi.

Aiempi tiedote aiheesta: Espoo valmistautuu uusimaan omakotitonttien vuokrasopimuksia Laaksolahdessa (25.5.2018)

--

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä tai vuokrata 47 omakotitonttia hakumenettelyllä valittaville yksityishenkilöille tai heidän toimestaan perustettaville asunto-osakeyhtiöille. Eniten tontteja (22 kpl) sijaitsee Muuttolinnunmäessä Lintuvaarassa.

--

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto merkitsi tiedoksi tilanteen maanhankinnan ja -luovutuksen sekä maankäyttösopimusten periaatteiden vaikuttavuudesta ja toimivuudesta. Lisäksi jaosto päätti, että sen käsiteltäväksi syys-lokakuussa 2018 valmistellaan seuraavat selvitykset ja käytäntöjen kehittämisehdotukset:

1. Jatkotoimenpiteitä varten selvitetään, miten paljon maankäyttösopimusten hidas aikaansaaminen estää tai hidastaa merkittävien rakennusoikeusmäärien toteutumista. Samoin selvitetään, miten paljon tämän seurauksena kaupungin tulojen toteutuminen hidastuu.

2. Kaupungin tavoitteena on nopeuttaa huomattavasti asemakaavoja koskevien maankäyttösopimusten solmimista ja alueiden rakentumista. Jotta tavoitteeseen päästään on ennakkoluulottomasti arvioitava monia eri ratkaisumahdollisuuksia ja tehtävä ehdotus muutostoimenpiteistä.

3. Täydennysrakentamisen edistäminen on kaupungin keskeinen tavoite. Seurannassa tulisi kuvata, miten maankäyttöperiaatteilla ja toteutetuilla käytännöillä on onnistuttu edistämään tätä tavoitetta. Erityisesti lisätiedon tarve kohdentuu maankäyttösopimuskorvauksien määräytymisperusteisiin ja tasoon.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat