Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Matinkylän jäähalleille tontit vuokralle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
26.11.2018 klo 13.01

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Espoon Jääurheilun Tuki ry:lle kaksi tonttia Matinkylästä jäähallien toteuttamista varten. Valtuusto on myöntänyt jääurheilukeskukselle 27.2.2017 Espoon kaupungin omavelkaisen lainatakauksen.

Espoon Jääurheilun Tuki ry: tavoitteena on toteuttaa kolmen kaukalon jäähallirakennus (noin 12 900 k-m2), joka sisältää lisäksi toimistotiloja, ravintolatilaa ja myymälätilaa. Rakennukseen tulee huoltotiloja myös kaupungin liikuntatoimen tarpeisiin. Lisäksi toiselle tontille on suunniteltu yhden kaukalon jäähalli (noin 5 000 k-m2). Rakentaminen on tarkoitus käynnistää isommasta hallista, jonka rinnalla toimii alkuun nykyisin käytössä oleva halli (kaksi kaukaloa). Nykyinen puretaan myöhemmin ja yksikaukaloinen halli rakentuu sen tilalle. Jäähallien rakentaminen parantaa Matinkylän urheilupuiston palvelutasoa.

Vuokrasopimuksen ehtoja tarkennettiin siten, että liikuntatilojen osalta vuokra peritään 50% niin kauan kuin tilat ovat liikuntakäytössä ja Espoon Jääurheilun Tuki ry:n hallinnassa

Matinkylän urheilupuistoa ja jäähalleja palveleva pysäköintialue Matinkartanontien varrella on tarkoitus toteuttaa kaupunkitekniikan keskuksen toimesta kaupungin kustannuksella osana Matinkylän urheilupuiston kehittämistä.

--

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi Espoon Jääurheilun Tuki ry:lle, Olarin Voimistelijat ry:lle ja Tapiolan Voimistelijat ry:lle tontin Latokaskesta harjoitusjäähallin ja voimisteluhallin suunnittelua varten. Varauksenhakijat selvittävät suunnitteluvarauksen aikana mahdollisuuden rakentaa seurojen yhteiskäyttöön harjoitusjäähalli ja voimisteluhalli tarvittavine oheistiloineen. Yhteistyöprojektin tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten jääurheilun sekä voimistelun harrastusolosuhteita Espoossa sekä mahdollistaa yhteistoimintaa eri liikuntalajien ja seurojen välillä.

--

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat