Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Leppävaaran keskuksen pohjoispuolen suunnitteluvaraukselle jatkoa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
3.6.2019 klo 11.23

Jaosto päätti jatkaa radan pohjoispuolisen alueen suunnitteluvarausta Leppävaaran keskuksessa. Lisäksi jaosto päätti mm. jatkaa Tapiolan keskuksessa sijaitsevaa Kiinteistö Oy Kulttuuriaukiota koskevaa suunnitteluvarausta sekä myydä tai vuokrata 55 omakotitonttia.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa alueen varausta Leppävaarasta radan pohjoispuolisen alueen suunnittelua varten YIT Suomi Oy:lle, Skanska Talonrakennus Oy:lle, Skanska CDF Oy:lle, Scandic Hotels Oy:lle ja Sponda Oyj:lle entisin ehdoin. Varauksensaajat vastaavat yhteisesti koko varausalueen kehittämisestä. Varaus on voimassa 31.3.2020 saakka.
Jaosto totesi, että jatkosuunnittelu edellyttää tiivistä yhteistyötä ja myös välivaiheiden raportointia kaupunkisuunnittelulautakunnan ja elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kanssa. Ennen yksityiskohtaisten asemakaavojen hyväksyntää on ensin hyväksyttävä kokonaissuunnitelma eli tämän suunnittelualueen ja sitä laajemman alueen tavoitesuunnitelma ja vaiheittaisen rakentamisen etenemiskonsepti.

Leppävaaran alueen kehittämisen päätavoitteet ovat Leppävaaran keskustaa halkovien väylien jakavan vaikutuksen vähentäminen, Pohjois- ja Etelä-Leppävaaran kaupunkikuvallinen sekä toiminnallinen tasapainottaminen, kävelykeskustan laajentaminen, toimivan ajoneuvoliikenteen edellyttämät järjestelyt sekä voimakkaasti kehittyvän Perkkaa-Vermo alueen luonteva liittäminen osaksi aseman seudun ydinkeskustaa.

Espoon kaupunki on yhteistyössä Leppävaaran keskuksen alueen hankekehittäjien kanssa työstänyt Leppävaara-visiota, joka on ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 12.4.2017. Varauksensaajat ovat varausaikana kehittäneet suunnitelmia kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa asemakaavatyön pohjaksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta on kokouksessaan 10.10.2018 päättänyt, että Lintuvaarantie voidaan linjata Portinvartijantien kautta Turuntielle.

--

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa Tapiolan keskuksessa sijaitsevan Kiinteistö Oy Kulttuuriaukion omistaman tontin sekä siihen liittyvien yleisten alueiden suunnitteluvarausta Regenero Oy:lle 30.6.2020 saakka entisin ehdoin. KOy Kulttuuriaukion paikalle suunnitellaan liike-/hotellirakennus, joka liittyy toiminnallisesti ympäristöönsä ja monipuolistaa ja elävöittää Tapiolan kulttuurista keskusta. Varausalue tulee suunnitella arkkitehtonisesti korkeatasoiseksi ja ympäristöön toiminnallisesti ja esteettisesti hyvin liittyväksi siten, että muodostuu elävää kaupunkiympäristöä, jossa on selkeästi orientoituvat kulkureitit.

Hakija esittää nykyisen huoltorampin ympärille ja päälle rakennetun Koy Kulttuuriaukion purkamista ja korvaamista korkeatasoisella hotellirakennuksella. Tapiolan keskustornin kiinteistönomistajien kanssa on neuvoteltu hankkeesta. Tapiolan keskustorni on nykyisin toimistorakennus ja se soveltuisi erinomaisesti sekä toiminnallisesti että rakennussuojelun näkökulmasta myös hotelliksi. Vaihtoehtoisesti rakennus säilyy toimistokäytössä. Hankkeella on yhteys myös Heikintorin kehittämissuunnitelmiin. Hotellin operoinnista on alustavasti keskusteltu Kämp Collection Hotels Oy:n kanssa, joka on osoittanut mielenkiintoa hanketta kohtaan.

--

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti myydä tai vuokrata 55 omakotitonttia hakumenettelyllä valittaville yksityishenkilöille tai heidän toimestaan perustettaville asunto-osakeyhtiöille. Suurin osa tonteista (44) sijaitsee Muuttolinnunmäessä Lintuvaarassa. Jaosto päätti, että tontinhakijat myös liitteen 1 mukaisissa tapauksissa voivat joko vuokrata tai ostaa tontin.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat