Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Kiviruukin alueelle kansainvälisesti ainutlaatuinen bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymä

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
17.12.2018 klo 11.37

Cleantech Garden tulee kokoamaan tiede-, tutkimus- ja koulutustoimijoita sekä yrityksiä. Jaosto varasi alueen keskittymän suunnittelua varten. Asialistalla ollut alueen varaaminen Karhusaaresta Lastenmaailman suunnittelua varten jätettiin pöydälle ja asia tulee päätettäväksi 7.1.2019.


Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle tontin Kiviruukin alueelta Cleantech Garden -bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymän suunnittelua ja toteutusedellytysten selvittämistä varten.

Cleantech Garden tulee kokoamaan tiede-, tutkimus ja koulutustoimijoita sekä alan edelläkävijäyrityksiä yhteen, muodostaen kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuisen keskittymän. Kaupungin tavoitteena on länsimetron kehittämisvyöhykkeellä sijaitsevan Kiviruukin pienteollisuus- ja varastoalueen muuttuminen monipuoliseksi ja viihtyisäksi kaupunkiympäristöksi. Alueelle kaavoitetaan asumisen lisäksi alueita elinkeino-, koulutus- ja tutkimustoiminnalle. Omnian hanke täydentää Kiviruukin alueen kehittämiselle asetettuja tavoitteita.

--

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahallille tontin uimahallin ja siihen liittyvien rakenteiden toteuttamista varten. Osoitteessa Tynnyritie 6 sijaitsevalle tontille on tarkoitus toteuttaa kaupungin investointiohjelman mukaisesti noin 4 810 k-m2 suuruinen Matinkylän uimahalli, jonka yhteyteen tulee kunto- ja liikuntasali. Uimahallin käyttäjiä palvelevat pysäköintipaikat toteutetaan uimahallin eteläpuolella sijaitsevalle tontille ja osittain katualueen alle toteutettavaan maanalaiseen pysäköintilaitokseen, josta tulee suora käytäväyhteys uimahalliin. Tonttihakemuksen mukaan hankkeen suunnittelu on edennyt siten, että rakentaminen on tarkoitus päästä aloittamaan vuoden 2019 huhtikuussa. Kiinteistö Oy Matinkylän Uimahalli on Espoon kaupungin omistama yhtiö.

--

Alueen varaaminen Karhusaaresta Lastenmaailma ry:lle suunnittelua varten jätettiin pöydälle. Jaosto sai aiheesta esittelyn sekä kävi jatkosuunnittelua evästävää keskustelua aiheesta. Asia tulee käsittelyyn jaoston seuraavassa kokouksessa 7.1.2019.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat