Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Keilaniemen rannan edustan ravintolan suunnitteluvaraukselle jatkoa

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
13.1.2020 klo 10.19

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa varausta, joka koskee aluetta Keilaniemen rannan edustalta ravintolan kehittämistä ja suunnittelua varten. Varausta jatkettiin 30.6.2020 saakka muuten entisin ehdoin. Kohteen toteuttaminen edellyttää asemakaavamuutosta. Keilaniemen rantavyöhyke on osa Espoon rantaraittia ja kaupungin tavoitteena on rannan elävöittäminen. Keilaniemeen, Accountor Toweriin on juuri avautumassa alueen ensimmäinen ravintola.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa Keilaniemen yleisen kalliopysäköintilaitoksen suunnitteluvarausta, joka koskee Keilaniemestä Otaniemen eteläosaan Kivimies-kortteliin ja Kivimiehenrantaan laajennetulla alueella sijaitsevia kaupungin omistamia alueita, 31.12.2020 saakka, mutta muuten entisin ehdoin. Lisäksi jaosto ohjeistaa teknistä toimialaa valmistelemaan kesäkuun 2020 loppuun mennessä viitesuunnitelman Keilaniemi-Otaniemi alueen pysäköinnistä ja maanalaisen pysäköinnin kytkeytymisestä tätä aluetta palveleviin liikenneväyliin.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle (Mela) alueen Tapiolasta asuinrakennuksen suunnittelua ja toteuttamista varten. Mela omistaa Tapiolassa Kalevalantien varrella (Kalevalantie 8) kaksikerroksisen toimisto/liikekiinteistön, joka on ollut tyhjillään jo pitkään. Melan omistaman tontin itäpuolella on kaupungin omistama pysäköintialue ja tontti, jolla sijaitsee pieni puurakenteinen liikerakennus. Mela on laatinut omistamalleen tontille ja kaupungin omistamille kahdelle tontille suunnitelman viisi-kuusikerroksisesta asuinrakennuskokonaisuudesta, jossa on rakennusoikeutta yhteensä noin 5500 kem2. Hankkeen eteneminen edellyttää asemakaavamuutosta.

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Asuntosäätiölle alueen Finnoonkalliosta valtion tukeman 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavan vuokra-asuntohankkeen suunnittelua varten.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat