Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Finnooseen suunnitteilla nollapäästöinen asuinalue

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
6.4.2020 klo 11.03

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Finnoon Djupsundsbäckenin kaava-alueelta alueen päästöttömään geoenergiaan tukeutuvan asuinalueen toteuttamisedellytysten suunnittelua varten. Finnoon aluetta kehitetään ilmastonmuutoksen torjunnan esimerkkialueena. Alueen suunnittelussa tulee korostaa ilmasto- ja energiavaikutuksiltaan merkittävimpiä tekijöitä.

Varauksen saajan Avara Oy:n tarkoituksena on toteuttaa alueelle lämmitys- ja jäähdytysenergian osalta hiilineutraali, nollapäästöinen asuinalue. Ratkaisu perustuu alueelle suunniteltavaan ja toteutettavaan noin 2 km syvyisen syvälämpökaivon tai kaivojen avulla tuotettavaan päästöttömään geoenergiaan. Geoenergiaa hyödynnettäisiin rakennusten tilalämmityksessä ja käyttöveden lämmityksessä sekä jäähdytyksessä. Vastaavaa alueellista energiaratkaisua ei ole aiemmin toteutettu Suomessa.

Samalle alueelle Finnoon Djupsundsbäckenin kaava-alueella hyväksyttiin suunnitteluvaraus TA-Yhtymä Oy:lle ja TA-Asumisoikeus Oy:lle valtion tukeman 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavan vuokra-asuntohankkeen ja asumisoikeusasuntohankkeen suunnittelua varten.

Lue lisää: Finnooseen suunnitellaan Suomen ensimmäistä geotermistä lähilämpöverkkoa
--
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa alueen varausta Kiviruukin alueelta Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnialle Cleantech Garden ‑bio- ja kiertotalouden innovaatiokeskittymän suunnittelua varten. Varauksen ehtoja täydennettiin siten, että suunnittelussa on huomioitava 300 liityntäpysäköintipaikan sijoittuminen varausalueelle.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa suunnitteluvarauksen haltijaa yhteistyössä kaupungin ja lähialueiden muiden keskeisten toimijoiden ja sinne potentiaalisesti sijoittuvien kanssa laatimaan Kivenlahden metroasemaan kytkeytyvästä rakentamisesta ja sen lähialueista yhteisen suunnittelua ja vaiheittaista toteuttamista ohjaavan palvelu- ja kiinteistökehitystarkastelun.
--
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa ja kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipymättä toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset Oy Keskuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab:n Otaniemessä omistaman alueen kehittämiselle ja toteuttamiselle.

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti, että kaupungin ja alueen omistajien tulee yhteistyössä pyrkiä alueen kehittämisessä ja suunnittelussa toiminnallisesti monipuoliseen, elävään ja joustavaan kaupunkirakenteeseen, jossa asumisen yhteydessä on palveluja ja toimitiloja ottaen huomioon vaiheittainen toteuttaminen ja ympäristön kehittyminen.

Lisäksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto kehottaa teknistä ja ympäristötointa selvittämään mahdollisia uusia sijoituspaikkoja Espoon kaupungin alueelta Oy Keskuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab:n koetutkimuspalvelutoimintaa varten.
--
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto vuokrasi Danske Finance Oy:lle tontit Matinkylästä ja Saunalahdesta paloasemien rakentamista varten. Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos rakennuttaa paloasemat, jotka rahoitetaan kiinteistöleasingperiaatteella. Kohteissa Danske Finance Oy toimii samanaikaisesti rahoittajana ja omistajana sekä huolehtii rakentamisen aikaisesta rahoituksesta.
--
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi Kesko Oyj:lle tontin Muuralasta liikerakennushankkeen suunnittelua ja toteuttamisedellytysten selvittämistä varten. Keskon suunnitelmissa on päivittäistavarakaupan toteuttaminen, jonka lisäksi tontille on tarkoitus toteuttaa noin 6 500 k-m2 suuruinen Onninen Mega Express-myymälä. Suunnitteluvaiheessa on tarkoitus selvittää myös mahdollinen muu liike- ja palvelurakentaminen osaksi liikekeskushanketta. Hankkeelle on tavoitteena saada rakennuslupa vuoden 2020 aikana.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat