Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Bostälsskolanin alueelle suunnitteluvaraus asuntorakentamiselle

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
12.8.2019 klo 10.32

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto myönsi Skanska Oy:lle suunnitteluvarauksen Mäkkylään (kortteli 51271). Varauksen kohteena olevalla alueella sijaitsee toistaiseksi Boställsskolan, jonka toiminta siirtyy Leppävaaran koulukeskus Monikkoon sen valmistuttua. Suunnitteluvarausta haettiin hakumenettelyllä, johon saatiin ehdotuksia yhteensä 12 kappaletta. Valintaperusteena oli esitetty kokonaiskonsepti, jonka tulee olla toiminnallisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen. Arvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös mm. ehdotuksen soveltuvuuteen olemassa olevaan ympäristöön, kortteleiden ja rakennustyyppien massoitteluun, viihtyisyyteen, pihojen, pysäköinnin ja liikenteen toimiviin järjestelyihin, innovaatioihin, jotka tuottavat kohteelle lisäarvoa sekä energiatehokkuuteen. Valintaperusteet täyttyivät parhaiten Skanska Oy:n ehdotuksessa, joka täytti hakumenettelyssä asetetut vaatimukset ja lisäksi suunnitelma edistää puurakentamista Espoo-tarinan mukaisesti.

Muut asiat päätettiin esitysten mukaan

Esityslistat ja pöytäkirjat