Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto: Automuseolle vuokrasopimus alueesta, suojeltujen rakennusten kunnostus ehtona

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
30.11.2020 klo 10.58

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti vuokrata määräalan Espoon Automuseo ry:lle 12000 euron vuosivuokralla 30 vuodeksi.

Espoon Automuseo on harjoittanut museotoimintaa tiloissa noin 40 vuotta. Automuseo on toiminnallaan osoittanut oman ammattitaitonsa museotoiminnassa ja museotoiminnan pitkäjänteisyyden. Espoon kaupunginmuseo puoltaa suojeltujen rakennusten myyntiä ja maapohjan vuokraamista Espoon automuseolle.

Teknisen toimen johtaja päättää rakennuksen myynnistä ja rakennusta koskeva luovutuskirja allekirjoitetaan samanaikaisesti maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisen kanssa. Kaupungin ja automuseon välisissä neuvotteluissa on päädytty yhteisymmärrykseen siitä, että asemakaavalla suojeltujen rakennusten kauppahinta on 50 000 euroa.

Maanvuokrasopimuksessa on kaupungin tavanomaisten vuokraehtojen lisäksi ehto rakennusten kunnostamisista. Varsinainen museorakennus tulee kunnostaa viiden vuoden sisällä ja ns. entinen meijerirakennus kymmenen vuoden sisällä. Rakennusten kunnostus sisältää mm. sähkötekniikan uusimista ja rakennusteknisiä töitä. Kunnostustyöt on sidottu kuntoarviossa mainittuihin korjaustarpeisiin.

Vuokramiehellä on oikeus ostaa vuokra-alue markkinahintaan heti kun kaikki kunnostustyöt on saatu päätökseen. Markkinahinta tontille määritetään tarvittaessa erikseen myöhemmin. Kohteen pinta-ala on noin 11227 neliömetriä ja rakennusoikeutta vuokrattavalla kohteella on yhteensä 3 030 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus on tarkennettu asemakaavamerkinnällä P-1, joka tarkoittaa palvelurakennusten korttelialuetta. Kaikki em. rakennusoikeus on käytetty ja kaikki rakennukset ovat suojeltuja.
--
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti varata Fortum Power and Heat Oy:lle alueen Kerasta lämpölaitoshankkeen suunnittelua varten. Keraan ollaan luomassa uusia energiaratkaisuja, liikkumisen muotoja ja urbaania ruuantuotantoa osaksi elävää kaupunkiympäristöä ja Fortum haluaa tukea tätä kehitystä pilotoimalla uudentyyppistä tapaa tuottaa lämpöä miehittämättömällä ilma-vesi-pumppuratkaisulla. Lämpölaitoksen sijoittuminen edellyttää asemakaavan muuttamista.
--
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa SRV Yhtiöt Oyj:lle, SATO Oyj:lle ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalle myönnettyä asuntorakentamisen suunnitteluvarausta Niittykummusta. Esittelijä täydensi varausehtojen kohtaa 2 seuraavasti: Kyseessä olevan varausalueen suunnittelussa on otettava huomioon seuraava asemakaavan toteutusta koskeva päätös: Kaupunginhallitus on 1.6.2020 hyväksyessään mm. nyt kyseessä olevaa aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen valtuustolle päättänyt kehottaa, että asemakaavan toteuttamisessa, etenkin tontinluovutusneuvotteluissa ja -sopimuksissa, on pidettävä erityistä huolta alueen elävästä kaupunkikuvasta, viihtyvyydestä ja toiminnallisuudesta esimerkiksi materiaalivalinnoilla, viherkasvustoilla, suojaisilla pihatiloilla sekä rakennusten arkkitehtuurilla kuten kattojen ja yläkerrosten muodoilla.
--
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti jatkaa Regenero Oy:lle Keilaniemen yleisen kalliopysäköintilaitoksen suunnitteluvarausta, joka koskee Keilaniemestä Otaniemen eteläosaan Kivimies-kortteliin ja Kivimiehenrantaan laajennetulla alueella sijaitsevia kaupungin omistamia alueita, 31.12.2021 saakka, mutta muuten entisin ehdoin. Varausehtoja täydennettiin siten, että varausaikana selvitetään tarvetta ja mahdollisuuksia laajentaa pysäköintilaitosta pohjoiseen ja myös etelään sekä lisätä pysäköintilaitoksen houkuttelevuutta hissien ym. kulkuyhteyksien määrän ja sijaintien avulla.
--
Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi vuoden 2021 kokousajat.

Jaosto kuuli selostuksena tilannekatsauksen Keilaniemen alueen kehityksestä. Jaosto totesi, että Keilaniemen alueesta laaditaan yhteistyössä kaupungin ja kaikkien alueen suunnitteluvarauksen omaavien tahojen ja tonttien omistajien kanssa kokonaisesitys, jota käytetään alueen kehittämisen, eri hankkeiden yhteensovittamisen ja myös markkinoinnin tukena. Esityksessä painotetaan kaupunkikuvallisten tekijöiden lisäksi alueen toiminnallista kehittämistä ja tulevaisuutta työpaikka- ja myös asuinalueena ottaen erityisesti huomioon myös liikenne ja liikkuminen sekä merellisyys ja rantaraitti.

Muut asiat hyväksyttiin esitysten mukaan.

Esityslistat ja pöytäkirjat