Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto tukee kaupunginhallitusta elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys-, koulutus- ja asuntopolitiikan toteutuksessa. Vuoden 2008 loppuun asioita käsitteli kaupunginhallituksen elinkeino- ja työllisyysjaosto.

Tehtävät

Hallintosäännön I osan 2. luvun 5 §

Elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tehtävät ja ratkaisuvalta

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto

1) tekee kaupunginhallitukselle esityksen elinkeino-, kilpailukyky-, työllisyys- ja koulutuspolitiikan sekä maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen periaatteista,
2) päättää ammatillista koulutusta, korkeakoulutusta ja aikuiskoulutusta koskevista asioista kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaan,
3) ohjaa kaupunginhallituksen nimeämien kaupunginosien kehittämistä,
4) päättää kaupunkimarkkinoinnin periaatteista,
5) tekee kaupunginhallitukselle kilpailukykyä, elinkeinopolitiikkaa ja työllisyyttä koskevat esitykset Espoo-tarinaan,
6) päättää työpaikkatonttien sekä asuntotonttien varaamisesta, myymisestä, vaihtamisesta tai vuokralle antamisesta kaupunginhallituksen hyväksymien periaatteiden perusteella, ellei toimivaltaa ole annettu teknisen ja ympäristötoimen hallinto- ja kehittämisjohtajalle.

Kokoussihteeri, pöytäkirjanote, muutoksenhaku

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kokoussihteeri

Kaupunginsihteeri
Jouni Majuri
puh. 050 526 2173
etunimi.sukunimi@espoo.fi

Muutosta päätöksiin haetaan oikaisuvaatimuksella.