Käsittelyajat

 • Jaa Facebookissa
 • Jaa Twitterissä

Hallintolain mukainen luettelo käsittelyajoista 

Hallintolain 23 a §:n mukaan
”Viranomaisen on määriteltävä toimialansa keskeisissä asiaryhmissä odotettavissa oleva käsittelyaika sellaisille hallintopäätöksellä ratkaistaville asioille, jotka voivat tulla vireille vain asianosaisen aloitteesta. Tämä ei koske asioita, joiden käsittelylle on säädetty määräaika.”

Edellä olevan säännöksen johdosta Espoossa on määritelty sellaiset asiat, jotka täyttävät kaikki seuraavat kriteerit:

 1. se voi tulla vireille ainoastaan asianosaisen aloitteesta,
 2. se ratkaistaan hallintopäätöksellä,
 3. se kuuluu viranomaisen toimialan keskeiseen asiaryhmään,
 4. asian käsittelylle ei ole säädetty määräaikaa.

Mainitut kriteerit täyttäville asioille on määritelty seuraavat odotettavissa olevat käsittelyajat:


Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

 • Omaishoidon tuki 3 kk
 • Sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestettävät palvelut (esim. kuljetuspalvelu, lyhytaikainen hoito, asumisharjoittelu) 3 kk
 • Kehitysvammalakiin perustuvat erityishuollon palvelut (esim. asumispalvelu) 3 kk

Teknisen ja ympäristötoimen toimiala

Esikunta
 • Enimmäishintojen vahvistaminen ja asumisoikeuden saajan hyväksyntä asumisoikeusasunnoissa noin 2 viikkoa
 • Asukasvalinta kaupungin omistamissa erityisryhmille tarkoitetuissa vuokra-asunnoissa
  noin 2 viikkoa
 • Lyhytaikaiset vuokraukset ja maankäyttöluvat 1–4 viikkoa
 • Rasitteiden perustaminen 2–4 viikkoa
 • Tontinosien myynti 4–8 viikkoa
 • Rakentamisvelvollisuusaikojen jatkohakemukset 1–3 viikkoa
Kaupunkisuunnittelukeskus
 • Suunnittelutarveratkaisut ja/tai poikkeamispäätökset 4-5 kk
 • Muita alueita kuin rakennuspaikkoja koskevat maisematyöluvat 2-3 kk
 • Kaupungin kiinteistönmuodostamislain mukaiset suostumukset uuden rakennuspaikan muodostamiseen noin 1 kk
Rakennusvalvontakeskus
 • Rakennuslupien arvioitu käsittelyaika annetaan jokaiselle erikseen.
 • Rakennuslupa, kun päätös koskee yksinomaan maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n 3 momentin tarkoittamia rakennuksen turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin vaikuttavia teknisiä korjaus- ja muutostöitä noin 1 viikko
 • Työnjohtajahakemus noin 1 viikko
 • Rakennusrasite- tai yhteisjärjestelyhakemus noin 2 kk
 • Rakennuslautakunnalle osoitetut toimenpidepyynnöt noin 6 kk
Tekninen keskus
 • Sijoitusluvat 3 viikkoa
 • Tilapäiset liikennejärjestelyt, siltamainoksien sijoituslupa, kaivuluvat, aitauslupa 1 viikko
 • Katukorkeusilmoitus 1 viikko
 • Tonttijaon tai sen muutoksen laatiminen 2,5 kk
 • Kiinteistötoimitukset: tontin lohkominen 3 kk ja rasitetoimitus 2 kk
 • Rakennusvalvontamittaukset: rakennuksen paikan merkintä, sijainnin tarkastus 1 viikko
 • Oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksun johdosta 3 viikkoa
Ympäristökeskus
 • Ympäristölupa 4 kk
 • Vapautus vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä 2 kk


Sivistystoimen toimiala


Opetus ja varhaiskasvatus
 • Ns. massapäätöksissä (keväisin tehtävät esiopetus-, lähikoulu-, iltapäivätoimintapaikkahakemukset) ilmoitetaan jo haettaessa, milloin päätökset tullaan tekemään. 
 • Muina aikoina tehtävissä lähi-/toissijaista koulua ja iltapäivätoimintapaikkaa koskevissa hakemuksissa käsittelyaika noin 1 kk
 • Päivähoitopaikkapäätökset tehdään noin kuukautta ennen hoidontarpeen alkua.
 • Muiden oppilaita tai päivähoitolapsia koskevien asioiden käsittelyaika noin 1 kk
 • Avustukset, joissa hakuaika noin 3 kk
 • Avustukset, joissa ei ole hakuaikaa noin 2 kk
 • Vahingonkorvausasiat noin 1 kk
Nuoriso
 • Yleisavustuksen ennakko 2 viikkoa
 • Kohdeavustus 2 kk
 • Yleisavustus 3 kk
 • Sopimuspohjainen avustus 3 kk
Liikunta
 • vuokra-avustus 2,5 kk
 • koulutus-, suunnistuskartta-avustus ja stipendit 2,5 kk
 • perusavustus eli liikuntatoiminta- ja erityisryhmien avustus 3 kk
Tilojen haku
 • Nuorisotilojen haku 3 viikkoa
 • Leirikeskuksien haku 2 viikkoa
 • Ilman hakuaikaa tulleiden em. tilojen haku 1 viikkoa
 • Koulujen liikuntatilojen kesäkauden vuorot noin 1 kk
 • Koulun liikuntatilan vuorot kouluvuodelle noin 6 viikkoa
 • Kentät noin 2 kk
 • Lämmitettävät tekonurmet (Espoonlahti) noin 2–3 viikkoa
 • Jäähallien kesäjäät noin 3 viikkoa
 • Jäähallien talvikaudet noin 2 kk
 • Tekojääkaukalot (Leppävaara ja Keski-Espoo) noin 2–3 viikkoa
Leirivälineet
 • Hakuajalla tulleet hakemukset 3 viikkoa
 • Ilman hakuaikaa tulleet hakemukset 1 viikko
Venepaikat
 • Venepaikan hakeminen 4–10 viikkoa, viimeiset max 20 viikkoa
 • Venepaikan vaihto 12–16 viikkoa
 • Talvisäilytyspaikat: joustava hakuaika 3–8 viikkoa
Kulttuuri
 • Toiminta-avustukset (ammattimaisten taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustukset, taide- ja kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset, kotiseutuyhdistysten toiminta-avustukset):
  haku huhtikuun loppuun mennessä, hakemukset käsitellään kulttuurilautakunnan joulukuun kokouksessa
 • Kohdeavustukset (lähikulttuuriavustukset espoolaisille, yhteisöille, järjestöille ja työryhmille, taideapurahat espoolaisille ammattitaiteilijoille, kehittämisavustukset espoolaisille ammattimaisille taide- ja kulttuurialan yhteisöille, kansainväliset matka-avustukset espoolaisille taiteen ammattilaisille ja ammattimaisille kulttuurialan yhteisöille):
  jatkuva haku tammikuulta elokuulle, hakemukset valmistellaan kulttuurilautakunnan käsittelyyn 4 kk:n sisällä hakemuksen saapumisesta