Valtuustoseminaarissa kauden puolivälitarkastelu - Espoo etenee kohti kestävän kehityksen tavoitteitaan

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
7.5.2019 klo 14.15

Vuosi 2018 oli Espoolle menestyksekäs. Espoo nimettiin maailman älykkäimmäksi yhteisöksi kansainvälisessä Intelligent Community Awards kilpailussa, jonka teemana oli datan hyödyntäminen ihmislähtöisessä palvelujen kehittämisessä. Espoo kutsuttiin YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoiteohjelmaa toteuttavaksi edelläkävijäkaupungiksi. Tavoitteena on 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä.

”Olemme tehneet monta asiaa oikein, mutta kasvavassa kaupungissa on myös tiedostettava se, että meidän on kehityttävä jatkuvasti”, kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä toteaa. ”Johtaminen ja yhteistyö ovat parantuneet, mutta kasvavan kaupungin talous haastaa meidät. Valtion pitäisi huomioida kaupungistumisen ja kasvun vaatimat investoinnit paremmin, ja meidän itse pitäisi olla parempia talouden tasapainottamis- ja tuottavuusohjelman toimeenpanossa”, Mäkelä linjaa. ”Tämä tarkoittaa johtoa, koko henkilöstöä sekä valtuustoa.”

Espoon kaupunginvaltuusto kokoontuu 8.5.2019 valtuustoseminaariin, jossa käsitellään kaupungin toimintaympäristön tilaa ja Espoo-tarinan (kaupungin strategia) toteutumista valtuustokauden puolivälissä. Valtuusto keskustelee strategiakauden jälkimmäisen puoliskon haasteista ja tarvittavista painotuksista. 

Kaupunki palveluna -ajattelu vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Kuntapalvelututkimuksen mukaan espoolaiset ovat tyytyväisiä kaupunkinsa palveluihin ja kokevat asuinympäristönsä turvalliseksi. ”Esimerkiksi Ison Omenan palvelutori on parantanut palvelujen saavutettavuutta ja Ison Omenan kirjasto oli viime vuonna koko Suomen vilkkain”, kaupunginjohtaja Mäkelä kertoo. Kasvavaan palvelutarpeeseen Espoo vastaa järjestämällä palvelut entistä tehokkaammin mm. digitalisaatiota hyödyntäen.

Yhteistyötä kumppaneiden kanssa syvennetään Kaupunki palveluna -mallilla, jossa käytetään ja kehitetään alueen olemassa olevia resursseja kuntalaispalveluihin.  Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon tavoitetila 2030 -linjauksia valmistellaan valtuustolle päätettäväksi loppuvuodesta. 

Koulut kuntoon -ohjelmassa on kehitetty uusia toimintatapoja ja ohjeistusta laadukkaiden koulutilojen saavuttamiseksi ja hätäväistöjen välttämiseksi. Esimerkiksi Public Private Partnership (PPP) -mallilla on valmisteilla viiden koulun ja neljän päiväkodin toteuttamista.

Espoo työskentelee yhdessä kumppaneiden ja asukkaiden kanssa hiilineutraaliustavoitteen 2030 saavuttamiseksi. Espoossa päästöistä suurin osa syntyy asuntojen lämmittämisestä, liikenteestä ja sähkön kulutuksesta. Tavoitteina on mm. saada Otaniemen geoterminen laitos ja Kivenlahteen sijoittuva lämpölaitos tuotantokäyttöön 2020, jolloin Suomenojan pienemmän kivihiiliyksikön käyttö päättyisi. Leppävaaran linja-autoliikenteessä aloittaa 25 sähköbussia vuoden 2020 alussa.

Työttömyys on edelleen vähentynyt, mutta vauhti on hidastunut viimeisen vuoden aikana. Espoon työttömyysaste on 7,5 %. Yritysten määrä Espoossa on kasvanut viime vuosina. Yritys- ja yrittäjäasiakkaita palveleva yritysten palvelutori Business Espoo on käynnistänyt toimintansa Otaniemessä.

Kaupungin johtamisjärjestelmää kehitetään vastaamaan tulevaisuuden tarpeita

Kaupungin viranhaltija- ja luottamushenkilöorganisaatiota sekä johtamisjärjestelmää arvioidaan ja kehitetään. Tavoitteena on vastata vuonna 2021 käynnistyvän valtuustokauden toimintaympäristöön. Valtuustoseminaarissa valtuusto käy lähetekeskustelua erilaisista johtamismalleista pohjaksi valmisteluun. Tavoitteena on valmistella linjaukset tulevan valtuustokauden johtamisjärjestelmän pohjaksi siten, että linjaukset tulevat valtuuston päätettäväksi lokakuussa 2019.