Valtuustoseminaarissa aiheena kulunut ja tuleva valtuustokausi - Mun Espoo on -kyselyllä selvitettiin kuntalaisten ajatuksia Espoosta

  • Jaa Facebookissa
  • Jaa Twitterissä
15.2.2017 klo 15.54

Espoon kaupunki kysyi viime syksynä Mun Espoo on -kyselyllä asukkaiden näkemyksiä siitä, millainen Espoo on ja millainen sen pitäisi olla. Elokuusta lokakuuhun netissä auki olleeseen kyselyyn vastattiin 6 150 kertaa ja se keräsi yhteensä 21 600 yksittäistä ehdotusta tai kommenttia.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään päivitettäessä Espoo-tarinaa eli kaupungin strategiaa seuraavalle valtuustokaudelle. Uusi Espoo-tarina valmistellaan valtuuston hyväksyttäväksi syksyllä 2017.

Nykyinen valtuusto kokoontuu keskiviikkoiltana 15.2.2017 valtuustoseminaariin arvioimaan, kuinka tälle valtuustokaudelle kirjoitettu Espoo-tarina on toteutunut ja keskustelemaan, mitä uusia asioita tulisi Espoo-tarinan päivityksessä huomioida.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän mielestä aikaisempia strategioita selkeämpi Espoo-tarina on tuonut hyviä tuloksia. ”Olemme aina onnistuneet parhaiten niissä asioissa, joihin olemme saaneet asukkaat ja yhteistyökumppanit mukaan. Tuloksia on saavutettu, kun kehittäminen on kohdistettu hyvässä yhteistyössä tärkeimpiin, Espoo-tarinassa määriteltyihin tavoitteisiin. Myös henkilöstö on saatu hyvin mukaan. Valtuustokauden aikana on mm. onnistuttu vähentämään 65 000 sairaslomapäivää. Asukaslähtöinen tekeminen on meille onnistumisen ehto ja arvostan sitä, että saimme tälläkin kertaa näin runsaasti kuntalaisten näkemyksiä mukaan Espoo-tarinan päivittämiseen. Tästä on hyvä jatkaa”

Kuntalaisten näkemyksen mukaan Espoon vahvuuksia ovat turvallisuus ja luonto

Luonto ja meri ovat kyselyn mukaan edelleen selkeitä Espoon vetovoimatekijöitä. Meren äärelle kuntalaiset toivovat enemmän aktiviteetteja, kuten harrastus- ja virkistystoimintaa ja palveluita, jotta siellä voisi viettää enemmän aikaa.

Asukkaiden kehitystoiveet löytyivät elinympäristöstä, luonnosta ja liikenteestä. Metron myöhästyminen ja Espoon sisäisen bussiliikenteen muutokset mietityttivät. Monet vastaajista toivoivat poikittaisliikenteen sujuvoittamista Espoon sisällä.

Seuraavana nousi esiin muun muassa kulttuurin ja liikunnan, muiden julkisten palveluiden ja työllisyyden kehittäminen. Myös kestävä kehitys nousi tärkeimpiin teemoihin, kun taas matkailu, yritystoiminnan edellytykset ja kansainvälisyys jäivät vähemmille maininnoille.

Vastaajat pääsivät kertomaan näkemyksiään myös itselle läheisen kaupunkikeskuksen parhaista puolista ja kehittämisestä. Liikenneyhteydet ja asumisen mukavuus nousivat toivotuimmiksi kehityskohteiksi jokaisen kaupunkikeskuksen kohdalla. Vastaajat selvästi arvostivat palveluiden keskittymistä samaan paikkaan, jolloin kaikki asiansa voi hoitaa yhdellä kertaa.

Espoolaiset kokevat kaupunkikeskukset monipuolisiksi palveluiden, työpaikkojen ja vapaa-ajan vieton keskittymiksi, ja niiden läheisyyttä arvostetaan. Vastauksista voidaan tulkita, että kaupunkikeskusten läheisyyden vuoksi kaupunkilaiset kokevat asuvansa kaupungissa, vaikka samalla luonto on yhtä lähellä. Espoon strategia kehittää useaa keskusta yhden suuren keskuksen sijaan vaikuttaisi tässä suhteessa onnistuneelta.

Aalto-yliopisto arvioi Espoon tavan tehdä strategiaa erinomaiseksi

Valtuustoseminaarissa 15.2.2017 keskustellaan myös Aalto-yliopiston tekemästä strategiamallin arvioinnista sekä valtiovarainministeriön parlamentaarisen työryhmän Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 -lausuntopyynnöstä.

Aalto-yliopistossa tehdyn arvioinnin mukaan Espoo-tarina on ollut erinomainen tapa johtaa strategiaa ja myös kansainvälisesti ainutlaatuinen. Kaupungin esimiehistä yli 90 % kokee, että Espoo-tarina näkyy heidän arjessaan.